قرارداد مشارکت در راه‌اندازی استخر چه نکات مهمی دارد؟

قرارداد مشارکت در استخر

مشارکت افراد در تأسیس و راه‌اندازی استخر شنا یکی از انواع مشارکت‌های مدنی است که افراد می‌توانند با تلفیق سرمایه‌های مادی و معنوی خود با یکدیگر، به صورت شریکی همکاری کرده و شغلی را برای خود فراهم سازند. در این نوشته به صورت موردی به شرح نکات مهم قرارداد مشارکت در استخر میپردازیم.

قرارداد مشارکت مدنی از جمله قراردادهای است که برای تنظیم آن نمی‌توان از یک قرارداد واحد و عمومی تبعیت کرد، چرا که قرارداد مشارکت مدنی نوعی قرارداد خصوصی است؛ افراد در هر قرارداد مشارکت بسته به نوع سرمایه و موضوع مشارکت، توافقات متعددی با یکدیگر می‌کنند و مفاد و تعهدات طرفین در هر قرارداد نسبت به قرارداد دیگر متفاوت است.

مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. بدین منظور که تنها رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد در تنظیم قراردادهای مشارکت در صحیح شمردن آن قراردادها کافی است.

دریافت قرارداد مشارکت در راه‌اندازی و اداره استخر

 

نکات حقوقی که باید در قرارداد مشارکت در استخر بین افراد رعایت شود.

  1. مشخصات هویتی (نام و نام خانوادگی، نام پدر، ش.ش، کد ملی) هر کدام از شرکا به همراه آدرس، کد پستی و شماره تلفن باید در قرارداد ذکر شود؛

طرف اول قرارداد شراکت : خانم/آقای ……………………….. فرزند آقای ………………… دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………..تلفن…………………

طرف دوم قرارداد شراکت: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………………………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: …………………………………………………..تلفن……………….

طرف سوم قرارداد شراکت: خانم/آقای ………………. فرزند آقای ………………………….. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………………تلفن………………

2) موضوع قرارداد و نحوه‌ی مشارکت هر کدام از طرفین و محل انجام قراداد باید به طور کامل مشخص شود؛

موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت جهت راه‌اندازی استخر شنا با مشخصات………..و دارای تجهیزات…………..

3) مکان اجرای قرارداد نیز باید به همراه آدرس، کد پستی و شماره تلفن قید گردد.

مکان و مرکز اصلی این شراکت به نشانی………………………………کد پستی……………..تلفن………………..می‌باشد.

4) قرارداد مشارکت در استخر مانند سایر قراردادها باید دارای تاریخ شروع و تاریخ پایان باشد چرا که پس از انقضای مهلت قرارداد، آن قرارداد خود به خود فسخ خواهد شد. طرفین در این مشارکت می‌توانند یا اقدام به تمدید آن قرارداد کنند و یا به همکاری خود با یکدیگر خاتمه دهند. در بعضی از موارد هم به دلیل تغییر شرایط شرکا، ارائه‌ی حرفه‌های جدیدتر یا سرمایه بیشتر اقدام به تغییر مفاد قرارداد و افزایش یا کاهش درصد سودشان در قرارداد می‌کنند؛

 مدت این شراکت از تاریخ …….تا تاریخ………به مدت ………… می‌باشد.

 

قرارداد مشارکت در استخر

 

5) میزان سرمایه‌‌ی هر کدام از شرکا و این‌که سرمایه‌ی هر کدام از آن‌ها در چه زمینه‌ای به کار گرفته می‌شود، باید در قرارداد مشارکت در استخر ذکر شود؛

شریک اول آقای/خانم………………فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد…………..ریال، به حروف………….ریال سهیم شده است.

شریک دوم آقای/خانم ………… فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد………..ریال به حروف…………..ریال سهیم شده است.

شریک سوم آقای/خانم ……… فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد…………ریال به حروف……….ریال سهیم شده است.

6) میزان سهم هر کدام از شرکا باید در قرارداد قید گردد تا بعدها اختلافی از این بابت بین شرکا به وجود نیاید.

شریک اول آقای/خانم…………………..تعداد ………………سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

شریک دوم آقای/خانم……………………تعداد ……………..سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

شریک سوم آقای/خانم………………….تعداد ………………سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

7) میزان سود دریافتی هر کدام از این همکاری پس از کسر هزینه‌های صورت گرفته باید در قرارداد درج گردد.

سود شریک اول آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه

سود شریک دوم آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه

سود شریک سوم آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه

8) وظایف و تهعدات شرکا: تعهدات هر کدام از شرکا به طور واضح در قرارداد مشخص گردد. مشخص بودن چارچوب تعهدات هر کدام از شرکا هم سبب بهبود روند فعالیت می‌شود و هم از بروز اختلاف بینشان در آینده جلوگیری خواهد کرد.

وظایف شرکاء عبارت است از:

  • شرکاء متعهد به  همکاری و مدیریت مستمر و دائم در این مشارکت هستند.
  • شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانکهای کشور بنام طرفین هستند.
  • شرکاء متعهد به تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش نسبت به امور موضوع این قرارداد.
  • شرکاء حق هیچگونه اعمال خدشه، تراشیدگی، پاک کردن، الحاق و نظایر آن‌ را که از مصادیق جعل به شمار می‌رود در دفاتر و صورتحساب‌ها، موجودی‌ها و فاکتورهای تنظیمی ندارد.
  • شرکا بدون موافقت ما بقی اعضا حق واگذاری سهم خود به دیگران را ندارند.

 

9) در صورت وقع حادثه غیر قابل پیش بینی(حوادثی همچون اعتصاب، شورش و یا اعتراض منجر به بحران،سیل و زلزله و آتش سوزی، پلمپ و سرقت و سایر معضلات اجتماعی) که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته‌اند، اجرای قرارداد غیر ممکن گردد، هر یک از طرفین مکلف هستند ظرف مدت ………. روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تلاش خود را جهت رفع وضعیت قوه‌ی قاهره اعمال کنند .

تبصره۱: چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره، شروع مجدد قرارداد امکان پذیر نباشد، هر یک از طرفین حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی نموده و به طرف دیگر ابلاغ نماید. در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه، اجرای قرارداد از زمان توقف ادامه می‌یابد.

تبصره۲: زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فورس ماژور(قوه قهریه) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد.

10) شرکا یک شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین می‌کنند که در مواقع بروز اختلاف به حل و فصل آن بپردازد و آسیبی در روند مشارکت آن‌ها وارد نشود.

در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختلاف را به خانم/آقای……………. که به عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رای داور مزبور قاطع و و لازم‌الاجرا است.در صورت اعتراض به محاکم قانونی مراجعه می‌شود.

11) تعداد نسخه‌های قرارداد به هر تعداد که باشد ضمن این‌که باید تعداد آن مشخص باشد، همه‌ی آن‌ها نیز باید به امضای شرکا برسد.

شهود قرارداد شراکت

۱-     آقای/خانم……………………………………… امضاء

۱-     آقای/خانم…………………………………………امضاء

۲-     آقای/خانم…………………………………………امضاء

 

کانال تلگرام لامینگو

 

برای مطالعه سایر مطالب ما به مجله حقوقی لامینگو مراجعه بفرمایید.

0
برچسب ها :
نویسنده مطلب فاطمه دل‌زنده‌دار اباتری
کارشناس حقوقی

دیدگاه شما

بدون دیدگاه