کسب و کار

97 مطلب موجود میباشد

عیدی سال 99

مقدار عیدی قانونی چقدر است؟ یکی از مزایایی که در قانون کار برای کارگران در نظر گرفته‌شده است پرداخت عیدی توسط...
16 ساعت پیش