شکواییه تهدید و بررسی شرایط تحقق انواع جرم تهدید

شکواییه تهدید

تهدید از جمله جرایمی است که تحقق آن نیاز به منجر شدن به نتیجه خاصی ندارد و به صرف ارتکاب، طرف مقابل می‌تواند با تقدیم شکواییه تهدید، این عمل مجرمانه را مورد تعقیب قرار دهد. اما به جز تهدید مطلق که ناظر به موضوعات خاصی است، تهدیدی که منجر به نتایج خاصی مانند اخذ سند یا نوشته می‌گردد و یا تهدیدی که با وسایل خاصی مانند اسلحه و چاقو صورت می‌گیرد نیز توسط قانون‌گذار مورد جرم‌انگاری شدیدتر قرار گرفته است. بنابراین در این نوشته سه نوع تهدید مطلق، مقید و به وسیله اسلحه مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای مخاطبین محترم لامینگو این امکان فراهم گردیده است تا در صورت نیاز به تنظیم شکواییه تهدید از طریق لینک زیر این شکواییه رایگان را به صورت هوشمند و آنلاین دریافت نمایند:

 

شکواییه تهدید رایگان

 

تهدید مجرمانه

تهدید در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از ایجاد ترس و وحشت در دیگری با انجام اعمال یا به کار بردن الفاظ به نحوی که تهدیدکننده در صورت عدم اجابت خواسته‌اش از جانب تهدیدشونده، فعل یا ترک فعلی نامشروع مرتکب خواهد گردید که نتیجه آن ممکن است با ضرر مادی یا معنوی همراه باشد. در جرم تهدید، بزهکار برای رسیدن به مقاصد خود، طرف مقابل را در موقعیتی قرار می‌دهد که وی از ترس مواجه شدن با اتفاقی ناخوشایند به خواسته بزهکار، تن بدهد. چنین عملی در مقررات کیفری همه کشورهای دنیا و از جمله قانون مجازات اسلامی ایران، به عنوان جرم، شناسایی شده است. قانون‌گذار ایرانی در چند ماده، مجازات انواع تهدید را پیش‌بینی نموده است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

1.‌ شکواییه تهدید موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی

عنصر قانونی جرم تهدید، ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است که به موجب آن «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» بنابراین موضوع تهدید در این ماده عبارت است از قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشاء سر نسبت به تهدیدشونده یا بستگان وی. به عنوان مثال وقتی شخصی دیگری را به چاقو زدن یا به ربوده شدن تهدید می‌کند، عمل وی مشمول تهدید به ضررهای نفسی است. ضرر شرفی نیز مواردی از جمله آسیب و تعرض به آبرو و عرض تهدیدشونده را در برمی‌گیرد.

 

تهدید به افشای سر

اسرار شامل هرگونه اطلاعاتی است که به دلیل برخورداری از اهمیت بالا برای دارنده آن، وی اقدام به پنهان نمودن آن اطلاعات می‌نماید و همواره اقدامات مناسبی را در راستای مخفی ماندن اسرارش به کار می‌بندد. اسرار به انواع مختلفی از جمله حرفه‌ای، تجاری، شخصی و… تقسیم می‌شود. ولی در ماده فوق منظور، اسرار شخصی مرتبط با خود شخص یا نزدیکان وی می‌باشد. در مورد اینکه چه چیزی سر محسوب می‌شود نمی‌توان ملاک واحدی را مطرح نمود بلکه در هر مورد باید به عرف مراجعه کرد. اما به طور کلی باید گفت آن دسته از اطلاعاتی که در صورت افشاء شدن، موجب ورود ضرر مادی یا معنوی به شخص نمی‌شوند را نمی‌توان اسرار تلقی کرد. بنابراین شکواییه تهدید به افشای چنین اطلاعاتی، منجر به صدور حکم محکومیت برای مشتکی‌عنه نخواهد گردید.

 

 

شکواییه تهدید رایگان

 

تهدید باید مؤثر و نامشروع باشد

این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که به منظور تحقق عمل مجرمانه تهدید، لازم است تا این امر نسبت به فرد تهدیدشونده مؤثر باشد و تهدیدکننده نیز از توان کافی بدین منظور برخوردار باشد. با توجه به این مسئله و سایر شرایطی که در مواد فوق بیان گردید، مشخص است که هر تهدیدی، یک عمل مجرمانه نیست. به عنوان مثال تهدید به انجام اقدامات قانونی و پیگیری خواسته‌های مشروع در مراجع قضایی و طرح شکایت در این خصوص، مصداق تهدید مجرمانه نمی‌باشد، زیرا در این چنین مواردی، شخص به منظور دستیابی به حقوق مشروع خود از حق دادخواهی برخوردار است و تهدید وی ناظر به امر نامشروع و نامتعارفی نیست.

 

تهدید باید معین و واضح باشد

در این جرم، تهدید باید ناظر به موضوعی معین و واضح باشد؛ بدین معنا که موضوع تهدید به طور مشخص یکی از موارد مذکور در ماده فوق باشد؛ از جمله تهدید به قتل، ضررهای مادی و جسمانی، ضررهای معنوی و شرافتی و افشای سر نسبت به خود تهدید شونده یا بستگان وی. بنابراین باید بر اساس عرف و اوضاع احوال، دادگاه بتواند وقوع یکی از مصادیق تهدید مورد اشاره را احراز نماید. در نتیجه چنانچه تهدید به صورت مبهم صورت بگیرد، احراز عمل مجرمانه با تردید و ابهام رو به رو خواهد گردید. به عنوان مثال چنانچه فردی به دیگری بگوید «روزگارت را سیاه می‌کنم» در این تهدید اشاره مستقیم و دقیقی به موارد محصور در ماده 669 صورت نگرفته است و بنابراین امکان صدور حکم محکومیت، تحت عنوان ارتکاب به جرم تهدید وجود نخواهد داشت.

 

2.‌ شکواییه تهدید موضوع ماده 617 قانون مجازات اسلامی

با توجه به قید «به هر نحو» در ماده 669، مهم نیست که تهدیدکننده به چه شیوه و با چه وسیله‌ای این کار را انجام می‌دهد؛ به عنوان مثال ممکن است این امر از طریق پیامک، تلفن و یا سایر روش‌ها صورت گیرد.  اما تهدید با برخی شیوه‌ها و به وسیله برخی ابزارها مورد حساسیت قانون‌گذار قرار گرفته و به همین جهت، مجازات سنگین‌تری نیز برای آن پیش‌بینی شده است. به موجب ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب 1395، «هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی‌که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

بنابراین چنانچه تهدید با استفاده از سلاح انجام گیرد، مرتکب به مجازات ماده 617 و چنانچه این عمل با سایر روش‌ها و ابزارها انجام گیرد، مرتکب به مجازات مقرر در ماده 669 محکوم خواهد شد. همچنین موضوع تهدید در ماده 669، محصور به موارد مورد اشاره در این ماده می‌باشد اما موضوع تهدید در ماده 617 می‌تواند هر امری باشد.

 

شکواییه تهدید رایگان

 

3.‌ شکواییه تهدید موضوع ماده 668 قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده 668 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مُهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». جرم تهدید موضوع این ماده برخلاف جرم موضوع ماده 669، مقید است؛ به این معنی که برای محکوم شدن به مجازات این ماده، عمل مرتکب باید حتماً منتهی به اخذ نوشته یا سند شود. بنابراین چنانچه اخذ سند یا نوشته محقق نگردد، عمل مرتکب، مشمول ماده 669 خواهد بود. علاوه بر این، به صرف اینکه نوشته یا سند مذکور، متعلق به مرتکب باشد موجب نخواهد شد که عمل وی از شمول ماده 668 خارج شود.

 

شکواییه توهین و تهدید چیست و چگونه رسیدگی و اثبات می‌شود؟

 

جمع‌بندی

پیگیری جرم تهدید مستلزم ثبت شکواییه توهین در دفتر خدمات الکترونیک قضائی است. پس از بررسی پرونده در دادسرا و احراز وقوع جرم، پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد. در صورت اثبات وقوع جرم در دادگاه نیز مجازات مقرر، برای مرتکب در نظر گرفته خواهد شد. جرم تهدید از جمله جرایم قابل گذشت است که با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با رضایت و گذشت وی، پیگیری امر متوقف می‌گردد.

شما می‌توانید سؤالات و ابهامات خود را از طریق بخش دیدگاه‌ها با کارشناسان ما در میان بگذارید. همچنین برای مطالعه سایر مطالب و کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع شکواییه‌ها، می‌توانید به بلاگ حقوقی لامینگو مراجعه نمایید.

3
برچسب ها :
نویسنده مطلب مهدی مهدیان مقدم

دیدگاه شما

3 دیدگاه

 • احمدی
  4 هفته پیش

  سلام شوهرم بد رفتار و بد دهن هست و تا به حال در حالت عصبانیت ۳ بار بنده رو تهدید به قتل کرده و چند بار زده اما با یک ضربه محکم مثلا در دست الان نه بیشتر میخواهم جدا شوم آیا درخواست طلاق بدم قاضی قبول میکنه مدرک ندارم ولی صدایی هست که ضبط شده و توش میگه پشیمونم که تهدید کردم

  • نیلوفر جهانفر
   1 هفته پیش

   با سلام و احترام،
   بهتر است ابتدا به پزشکی قانونی مراجعه کرده و پس از جمع‌آوری مدارک و دلایل کافی اقدام فرمایید.