پرسش خود را مطرح نمایید
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۷

شکایت برای مزاحمت تلفنی و مجازی

مدتی است که فردی ناشناس از طریق فضای مجازی به من پیام میده و مزاحمت ایجاد میکنه. آیا امکان پیگیری ایشون و طرح شکایت وجود داره؟