نمونه قرارداد نصب کاشی چگونه قراردادی است و مندرجات آن چیست؟

2 سال پیش
قرارداد نصب کاشی

نمونه قرارداد نصب کاشی یک قرارداد پیمانکاری می‌باشد که ذیل این قرارداد، شخصی که قصد دارد منزل یا هر مکان دیگری را کاشی‌کاری نماید، انجام این امر را به شخصی که از مهارت لازم برخوردار است واگذار می‌نماید و در ازای آن، دستمزد شخص مجری قرارداد را پرداخت می‌نماید.

تنظیم یک قرارداد صحیح و قانونی که دربرگیرنده جزئیات این همکاری قراردادی باشد، یکی از الزامات و ضروریات حقوقی در این زمینه می‌باشد. تنظیم یک قرارداد قانونی و مکتوب سبب می‌گردد تا حقوق اشخاص تضمین گردد و در هنگام بروز اختلاف، سندی جهت استناد به آن برای اثبات روابط قراردادی وجود داشته باشد. در این مطلب به توضیح چگونگی تنظیم قرارداد کاشی‌کاری خواهیم پرداخت و مندرجات این قرارداد پیمانکاری را به‌صورت موردی بررسی خواهیم نمود.

اگر تمایل دارید تا در مسیر عقد قرارداد نصب کاشی از کمک و تخصص کارشناسان حقوقی استفاده نمایید، توصیه می‌گردد وارد قسمت تنظیم قرارداد سفارشی لامینگو شده و قرارداد نصب کاشی را از متخصصان حوزه قراردادنویسی این پلتفرم آنلاین حقوقی دریافت نمایید.

 

 

 

نمونه قرارداد نصب کاشی چگونه قراردادی است؟

قرارداد نصب کاشی یک قرارداد پیمانکاری نصب است؛ قراردادهای پیمانکاری قالبی از قرارداد می‌باشند که در میان مردم بسیار رایج بوده و خصوصاً اغلب روابط کاری و تجاری در این قالب قراردادی می‌گنجد. این قرارداد به اندازه‌ای در میان افراد جامعه رایج است که شما نیز به‌صورت قطع تا به حال یکی از طرفین این قرارداد بوده‌اید. قراردادهای پیمانکاری اصولاً در زمینه انجام امور موقت و پروژه‌ای تنظیم می‌گردد و روابط طرفین این قرارداد پس از اتمام اجرای موضوع قرارداد خاتمه می‌یابد. به همین دلیل، قرارداد نصب کاشی نیز در قالب یک قرارداد پیمانکاری تنظیم و منعقد می‌گردد و کارفرما یعنی شخصی که نیاز به دریافت خدمات کاشی‌کاری دارد، انجام این امر را به نصاب کاشی که ممکن است یک فرد حقیقی یا یک شرکت کاشی‌کاری باشد واگذار می‌نماید تا شخص مجری قرارداد این عمل را براساس اوصاف و شرایط قراردادی انجام دهد و دستمزد خود را دریافت نماید.

طرفین قرارداد پیمانکاری در تنظیم مفاد و مندرجات این قرارداد آزادی عمل بسیاری داشته و می‌توانند قرارداد را براساس روابط کاری و قراردادی خود تنظیم نمایند. این موضوع یکی از مزایای قراردادهای پیمانکاری محسوب می‌گردد زیرا در سایر قالب‌های قراردادی ازجمله قراردادهای استخدامی، شاهد این موضوع هستیم که طرفین قرارداد باید قرارداد را در همان چارچوب قانونی منعقد نموده و تابع قانون کار باشند. با توجه به اینکه اشخاص می‌توانند خود مفاد نمونه قرارداد نصب کاشی را تنظیم نمایند، اما برخی موارد وجود دارد که توصیه می‌گردد حتماً در متن این قرارداد پیمانکاری درج گردد. در ادامه مطلب به ذکر این موارد خواهیم پرداخت.

 

معرفی طرفین نمونه قرارداد نصب کاشی

اولین بندی که باید در هر قراردادی به آن اشاره کرد، بند مربوط به مشخصات طرفین قرارداد است. در متن قرارداد باید به‌صورت دقیق مشخص شده باشد طرفین این قرارداد چه اشخاصی هستند و به‌تبع آن، باید اطلاعات هویتی این اشخاص در متن قرارداد نوشته شود و مدارک اثبات آن نیز ضمیمه قرارداد گردد. طرفین قرارداد پیمانکاری نصب کاشی کارفرما و پیمانکار می‌باشند؛ کارفرما شخصی است انجام پروژه یا کار را به شخص دیگری واگذار می‌نماید و حاضر است در قبال آن، پول پرداخت نماید. پیمانکار و یا مجری قرارداد نیز فرد یا شرکتی است که مهارت‌های کاشی‌کاری داشته و انجام پروژه نصب کاشی را درازای دریافت حق‌الزحمه برعهده می‌گیرد.

هر یک از طرفین این قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند و در هر حال، باید اطلاعات و مشخصات دقیق این اشخاص در قرارداد درج گردد. اگر یکی از طرفین قرارداد شخص حقوقی باشد، این شخص قرارداد را از طریق نمایندگان قانونی و قراردادی خود منعقد می‌نماید که درنتیجه، باید اطلاعات دقیق این نمایندگان همراه با ذکر سمت آن‌ها نیز در قرارداد وارد گردد. توجه داشته باشید ممکن است کارفرما یا پیمانکار قرارداد چند نفر باشند که در چنین شرایطی، باید اطلاعات تمام این اشخاص در قرارداد نوشته شود. ازحمله مهم‌ترین مواردی که طرفین قرارداد پیمانکاری کاشی‌کاری باید در نگارش آن توجه نمایند، مورد اقامتگاه طرفین قرارداد است زیرا اگر در جریان اجرای موضوع قرارداد اختلافی حادث گردد، اوراق ابلاغ قضایی به اقامتگاه هر یک از طرفین ارسال خواهد شد.

 

قرارداد نصب کاشی

 

عنوان قرارداد نصب کاشی و سرامیک

طرفین قرارداد پیمانکاری باید نام و عنوانی مناسب برای قرارداد خود در نظر بگیرند و آن را بر قرارداد وضع نمایند. این عنوان باید متضمن تمام جنبه‌های قرارداد باشد و بیانگر خلاصه‌ای از ماهیت قرارداد باشد. در انتخاب عنوان قراردادی که در آن کارفرما با پرداخت پول امر نصب کاشی را به پیمانکار محول می‌نماید، طرفین باید اشاره‌ای مستقیم به اینکه این قرارداد، قراردادی پیمانکاری برای نصب کاشی است اشاره نمایند.

 

موضوع قرارداد پیمانکاری کاشی‌کاری

در ذیل این بند، طرفین قرارداد باید به موضوع قرارداد اشاره نمایند و موضوع قرارداد را به‌صورت دقیق شرح دهند. موضوع نمونه قرارداد نصب کاشی عبارت است از هر فعالیتی که بنا است تا در این قرارداد انجام گردد و فعالیت و پروژه‌ای است که کارفرما انجام آن را پیمانکاری یعنی نصاب کاشی و سرامیک واگذار نموده است. کارفرمای قرارداد باید انتظاراتی که از مجری قرارداد دارد را در این بند مشخص نماید و چگونگی انجام کار را شرح دهد. درنتیجه، موضوع قرارداد نصب کاشی عبارت است از خرید و تأمین کاشی و مصالح لازم جهت کاشی کردن یک منزل یا یک واحد یا هر مکان دیگری که مدنظر کارفرما می‌باشد و بر کاشی کردن آن مکان در قرارداد توافق شده است. در ذیل بند مربوط به موضوع قرارداد، باید جزئیات دقیق کاشی‌کاری، جنس مصالح بکاررفته، اوصاف قرارداد مانند مکان و زمان و در واقع خلاصه‌ای از قرارداد پیمانکاری کاشی‌کاری ذکر گردد.

 

تعیین مدت در قرارداد کاشی‌کاری

اشخاصی که قصد دارند به‌عنوان پیمانکار و کارفرما اقدام به تنظیم قرارداد پیمانکاری نصب کاشی نمایند، باید ابتدا و انتهای مدت قرارداد را مشخص نمایند. تعیین مدت برای قرارداد بدین معنا است که موضوع قرارداد باید در بازه زمانی مشخص‌شده انجام بگیرد و علاوه بر این، طرفین قرارداد باید در طی این مدت به انجام و اجرای تعهدات و وظایف خود پایبند بوده و نباید تا انتهای مدت زمان قرارداد بدون دلیل و استناد قانونی از قرارداد خارج گردند. طرفین باید با دقت بسیار اقدام به تعیین مدت نمایند زیرا یکی از اصلی‌ترین مواردی که سبب بروز اختلاف در مان طرفین قرارداد می‌گردد، اختلاف پیمانکار و کارفرما بر سر مدت قرارداد است؛ علاوه بر این، طرفین قرارداد باید مشخص نمایند که آیا روزهای تعطیل نیز در مدت زمان قرارداد احتساب می‌گردد یا خیر.

تعیین مدت در قرارداد ممکن است به‌صورت کلی و یا جزئی باشد. زمان‌بندی جزئی قرارداد به این صورت است که طرفین قرارداد پیمانکاری مدت قرارداد را به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر تقسیم می‌نمایند و معین می‌کنند که هر یک از طرفین قرارداد در این بازه زمانی چه تعهداتی بر عهده دارد و موضوع قرارداد باید در این بازه زمانی تا چه میزان انجام گردد. بازه‌های زمانی در نمونه قرارداد نصب کاشی می‌تواند به این ترتیب باشد: خرید کاشی و تأمین مصالح اولیه، حمل تجهیزات لازم به محل قرارداد و آغاز پروژه کاشی‌کاری، انجام 50 درصد از موضوع قرارداد و دریافت تأییدیه از سرپرست کارگاه، اتمام امر نصب کاشی و أخذ تأییدیه نهایی از نهاد نظارتی، دوره گارانتی و تضمین قراردادی.

 

مبلغ قرارداد پیمانکاری نصب کاشی

مبلغ نمونه قرارداد نصب کاشی شامل مواردی مانند حق‌الزحمه نصاب کاشی و سرامیک، تأمین مصالح اولیه، خرید کاشی‌های لازم، تهیه تجهیزات و سایر مواردی می‌گردد که برای انجام موضوع قرارداد یعنی نصب کاشی مورد نیاز است و باید پرداخت گردد. پیمانکار قرارداد یعنی نصاب کاشی باید مجموعی از این مبالغ را به کارفرما اعلام نماید و کارفرما درصورتیکه با این مبلغ موافق باشد، باید مبلغ را پرداخت نماید و در غیر این صورت، باید مبلغ مدنظر خود را اعلام نماید. این مبلغ البته با توجه به نوع قرارداد، نوع کاشی‌های مصرفی، مهارت نصاب کاشی و سایر موارد اینچنینی متفاوت می‌باشد. طرفین قرارداد می‌توانند مبلغ قرارداد را به‌صورت یک رقم کلی ذکر نموده و یا این مبلغ را به‌تفکیک هزینه‌های موجو ذکر نمایند.

طرفین نمونه قرارداد نصب کاشی باید در زمینه چگونگی پرداخت مبلغ قرارداد نیز تعیین تکلیف نمایند. در همین راستا، طرفین قرارداد می‌توانند هزینه قرارداد را به‌تفکیک در قرارداد نوشته و موعد پرداخت هر هزینه را تعیین نمایند. همچنین ممکن است کارفرما و پیمانکار با یکدیگر توافق نمایند تا کارفرما مبالغ قراردادی را براساس مدت‌بندی قرارداد پرداخت نماید. کارفرما باید در هر نوبت پرداخت، مبلغ قرارداد را مطابق با آنچه در ذیل بند مربو به نحوه پرداخت مبلغ آمده است به مجری قرارداد بپردازد. علاوه بر مبلغ قرارداد و چگونگی پرداخت آن، طرفین قرارداد باید مشخص نمایند که در چه صورتی مبلغ قرارداد افزایش یا کاهی خواهد یافت؛ برای مثال، طرفین قرارداد باید معین نمایند تورم‌‌های دوره‌ای چگونه بر مبلغ قرارداد تأثیر می‌گذارد و به‌صورت کلی طرفین قرارداد باید عوامل تأثیرگذار بر افزایش یا کاهش مبلغ را شناسایی و در ارتباط با آن‌ها تعیین تکلیف نمایند.

 

قرارداد نصب کاشی

 

شرح تعهدات پیمانکار نمونه قرارداد نصب کاشی

در ذیل این بند از قرارداد باید تعهدات و وظایف قراردادی هر یک از کارفرما و پیمانکار مشخص گردد و به تفصیل در قرارداد نوشته شود. در ارتباط با تعهدات قراردادی پیمانکار باید گفت که مهم‌ترین و اصلی‌ترین تعهد پیمانکار یا همان نصاب کاشی، اجرای صحیح موضوع قرارداد مطابق با اوصاف قراردادی و در موعد معین می‌باشد. البته طرفین قرارداد می‌توانند برای اینکه این موضوع را با جزئیات بیشتری ذکر نمایند، تعهدات مجری قرارداد را به‌صورت موردی نیز یادداشت نمایند. برخی از تعهدات پیمانکار نمونه قرارداد نصب کاشی عبارت است از:

1) پیمانکار موظف است از مصالح استاندارد در نصب کاشی استفاده نماید.

2) مجری قرارداد پیمانکاری کاشی باید پیش از نصب کاشی‌ها دیواری که قرارداد است کاشی بر آن نصب گردد را کنترل نماید.

3) نصاب کاشی باید تمامی استانداردهای ایمنی را در نصب کاشی و سرامیک رعایت نماید.

4) پیمانکار موظف است دقیقاً به همان مقداری که در قرارداد نوشته شده است کاشی‌ها را نصب نماید.

5) شخص نصاب باید در هنگام نصب کاشی احتیاط بسیاری نموده و به دیگر محل‌های موجود آسیبی وارد ننماید.

6) پیمانکار باید حقوق کارکنان خود را در موعد مقرر پرداخت نماید.

7) مجری قرارداد نصب کاشی حق انتقال موضوع قرارداد به دیگری را نخواهد داشت.

8) پیمانکار حق تعطیل نمودن پروژه بدون اطلاع و مجوز کارفرما را ندارد.

9) اگر در طی پروژه کاشی‌کاری، نواقصی رخ دهد و ایرادات فنی به وجود بیاید، پیمانکار باید خسارات لازم را بپردازد.

 

شرح تعهدات کارفرمای قرارداد پیمانکاری نصب کاشی

برای آنکه موضوع قرارداد انجام گردد و پروژه نصب کاشی به‌صورت دقیق انجام گردد، کارفرمای نمونه قرارداد نصب کاشی نیز باید وظایف و تعهدات خود را اجرا نماید. این تعهدات البته تماماً توافقی بوده و کارفرما می‌تواند با توافق با پیمانکار، انجام بخشی از تعهدات قراردادی پیمانکار را بر عهده بگیرد. برای مثال، در ذیل تعهدات پیمانکار به مورد تهیه مصالح برای کاشی‌کاری اشاره نمودیم که این مورد می‌تواند یکی از وظایف کارفرما محسوب گردد و در طی قرارداد، مسئولیت خرید مصالح با کارفرما باشد. فارغ از این موضوع، تعهدات کارفرمای نمونه قرارداد نصب کاشی عبارت است از:

1) کارفرما باید تمام شرایط لازم جهت انجام موضوع قرارداد را برای پیمانکار فراهم نماید.

2) کارفرمای قرارداد باید محلی مناسب جهت استراحت پیمانکار و نیروهایش در نظر بگیرد.

3) کارفرما باید مبلغ قرارداد را به‌طور دقیق و در موعد قراردادی پرداخت نماید.

4) پرداخت حق آب و برقی که نصاب کاشی در انجام موضوع قرارداد استفاده می‌نماید، بر عهده کارفرما است.

 

تضمین حسن انجام کار و اجرای پروژه کاشی‌کاری

کارفرمای نمونه قرارداد نصب کاشی می‌تواند بخشی از مبلغ قرارداد را به‌عنوان تضمین حسن اجرای کار در اختیار خود نگه دارد. این تضمین به این دلیل از پیمانکار أخذ می‌گردد که اگر در طی اجرای موضوع قرارداد آسیبی فنی به پروژه وارد شد و یا در نهایت کار، پیمانکار پروژه را مغایر با اوصاف قرارداد به کارفرما تحویل نمود، کارفرما بتواند خسارت خود را از محل تضمینی که در اختیار دارد، جبران نماید. مبلغی که نزد کارفرما می‌باشد، پس از صدور تأییدیه‌های لازم از ناظر به پیمانکار بازگردانده می‌شود.

 

نظارت بر انجام موضوع نمونه قرارداد نصب کاشی

کارفرمای نمونه قرارداد نصب کاشی در تمام مراجل قرارداد بر کار پیمانکار یعنی نصاب کاشی نظارت می‌نماید، تا موضوع قرارداد همانند اوصاف قراردادی پیش برود. حال ممکن است کارفرما خود بر سر پروژه حضور داشته و اجرای موضوع قرارداد را بررسی نماید و یا ممکن است شخصی را به‌عنوان ناظر منصوب نماید تا این شخص بر چگونگی پیشرفت انجام موضوع قرارداد نظارت نماید. شخص ناظر در تمام مراحل انجام پروژه بر کار پیمانکار نظارت می‌نماید و آمار دقیق چگونگی انجام کار را به کارفرما اعلام می‌نماید. همچنین، پیمانکار نیز موظف است ناظر قراردادی را در جریان تمام مسائل مرتبط با انجام کار قرار دهد و اطلاعات لازم را در اختیار وی بگذارد.

 

قرارداد نصب کاشی

 

موارد فسخ نمونه قرارداد نصب کاشی

موارد فسخ در نمونه قرارداد نصب کاشی معمولاً اعمالی است که انجام آن از سوی هر یک از طرفین، به طرف دیگر قرارداد این حق را خواهد داد که قرارداد را فسخ نمایند. تعیین موارد اعمال حق فسخ کاملاً به توافق طرفین قرارداد بستگی داشته و حتی ممکن است در قرارداد نصب کاشی، تنها کارفرما حق فسخ داشته باشد. درصورتیکه هر یک از طرفین با اعمال خود سبب گردد طرف مقابل حق فسخ اعمال نماید و قرارداد را خاتمه دهد، باید خسارات قراردادی را به طرف مقابل که قرارداد را فسخ کرده بپردازد. به‌صورت کلی، در چنین قرارداد مواردی مانند عدم آغاز پروژه در زمان مقرر، واگذاری پروژه کاشی‌کاری به اشخاص ثالث، عدم رعایت استانداردها و ضوابط ایمنی، عدم انجام دقیق مسئولیت‌های قرارداد و موارد این‌چنینی از سوی پیمانکار، باعث ایجاد اعمال حق فسخ از سوی کارفرما می‌گردد.

همچنین اعمالی از سوی کارفرما نیز ممکن است سبب اعمال حق فسخ از سوی پیمانکار گردد؛ مواردی مانند عدم تحویل کارگاه در موعد قراردادی، عدم پرداخت مبلغ قرارداد و یا دیرکرد در پرداخت، افزایش تعهدات و وظایف قراردادی پیمانکار از سوی کارفرما و دیگر موارد اینچنینی سبب می‌گردد تا پیمانکار نیز حق فسخ و خروج یکجانبه از قرارداد را داشته باشد. توجه داشته باشید در قوانین موجود، به لازم یا جایز بودن قرارداد پیمانکاری نصب اشاره‌ای نشده است و از آنجایی که اصل بر لزوم قراردادها است، درنتیجه، طرفین قرارداد مزبور حق خروج از قرارداد بدون داشتن حق فسخ قانونی یا قراردادی را نخواهند داشت.

 

دوره تضمین یا گارانتی در قرارداد پیمانکاری نصب کاشی

هنگام تنظیم قرارداد نصب کاشی، طرفین قرارداد می‌توانند دوره تضمین یا گارانتی را با تعیین مدت آن، ذیل بندی جداگانه در قرارداد ذکر نمایند. دوره تضمین یا گارانتی دوره‌ای است که کارفرما در آن بازه زمانی از درست بودن انجام موضوع قرارداد اطمینان می‌یابد. در قرارداد نصب کاشی، پیمانکار دوره‌ای تحت عنوان دوره تضمین در نظر می‌گیرد تا در طی آن، کارفرما کارکرد کاشی‌ها را ببیند و از جنس مصالح و کاشی‌های بکاررفته اطمینان حاصل نماید. در دوره تضمین پیمانکار موظف به ارائه خدمات پس از کار بوده و باید عیوب و ایراداتی را که در این دوره به وجود می‌آید را به‌صورت رایگان برطرف نماید.

 

حل اختلافات قراردادی

در طی پروژه نصب کاشی ممکن است اختلافاتی میان دو طرف قرارداد به وجود بیاید و به‌طور کلی این اتفاق در تمام قراردادها محتمل است. به همین دلیل طرفین قرارداد باید در هنگام تنظیم متن قرارداد، مرجعی را جهت حل اختلافات قراردادی معین نمایند. این مرجع غالباً داوری مرضی‌الطرفین است که طرفین قرارداد بر مراجعه به وی در هنگام بروز مشکل و اختلاف توافق می‌نمایند و مشاوران حقوقی توصیه می‌نمایند که طرفین این داور را پیش از بروز اختلاف معین نمایند زیرا پس از بروز اختلاف، توافق بر سر مراجعه به داور مورد رضایت هر دو طرف مشکل می‌گردد. البته طرفین پس از بروز اختلاف نیز می‌توانند داور مورد توافق خود را معین نمایند اما، بهتر است در هنگام تنظیم قرارداد در این زمینه نیز تعیین تکلیف نمایند.

حل اختلافات قراردادی از طریق مراجعه به داوری بسیار سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر بوده و به همین دلیل اشخاص بسیاری مراجعه به داوری را جایگزین مراجعه به نهادهای قضایی عمومی می‌نمایند. این موضوع همچنین سبب می‌گردد از حجم پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی کاسته شود و درنتیجه، رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری بیشتر شود.

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب بالا، تنظیم قراردادی قانونی و مکتوب جهت آغاز همکاری، یکی از الزامات و ضروریات موجود است و طرفین قرارداد پیمانکاری نصب باید در این زمینه، دقت بسیاری نموده و با اطلاعات جامع حقوقی اقدام به این امر نمایند. هر چه قدر طرفین نمونه قرارداد نصب کاشی در هنگام عقد قرارداد موارد بیشتر و جزئی‌تری را در قرارداد وارد نمایند، امکان بروز اختلاف در آینده کمتر می‌گردد. به همین دلیل بهتر است تا طرفین قرارداد ابعاد مختلف این همکاری را در قرارداد خود درج نمایند. علاوه بر مواردی که در بالا بیان شد، طرفین قرارداد می‌توانند بندی تحت عنوان بند متفرقه در قرارداد تنظیم نموده و در ذیل آن، سایر مواردی را که به نظرشان حائز اهمیت می‌باشد، قید نمایند. یکی از این موارد، بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی است که در انجام موضوع قرارداد تأثیر دارد؛ مواردی مانند زلزله، سیل، تخریب ساختمان و غیره. طرفین قرارداد باید در این زمینه نیز تعیین تکلیف نموده و علاوه بر این، سایر مواردی را که لازم می‌دانند در بند مربوط به بند متفرقه ذکر نمایند.

حال که تا انتهای مطلب با ما همراه بودید، توصیه می‌گردد برای بررسی سایر قراردادهای پیمانکاری و افزایش اطلاعات خود در زمینه‌های مختلف حقوقی، وارد بلاگ حقوقی لامینگو شده و سایر محتواهای حقوقی این بلاگ را نیز مطالعه نمایید. علاوه بر این، شما می‌توانید پرسش‌های حقوقی خود را در انتهای هر مطلب یادداشت نموده و ثبت نمایید تا همکاران ما در تیم حقوقی لامینگو به سؤالات شما در اسرع وقت پاسخ بدهند. در پایان، توصیه می‌گردد بلاگ لامینگو را به دوستان، آشنایان و اطرافیان خود نیز معرفی نمایید تا این افراد نیز بتوانند از مطالب حقوقی این بلاگ استفاده نموده و دانش حقوقی خود را افزایش دهند.

 

1
برچسب ها :
نویسنده مطلب زهرا حامد

دیدگاه شما

یک دیدگاه