نمونه دادخواست طلاق غیابی از طرف زن و مهم‌ترین نکات مرتبط با آن

یکی از سؤالاتی که همواره مورد پرسش قرار می‌گیرد امکان تقدیم دادخواست طلاق غیابی از طرف زن است. برای پاسخ به این پرسش چند موضوع را باید مورد بررسی قرار داد. اول اینکه آیا اساساً زن به موجب قوانین و مقررات ایران امکان طرح تقاضای طلاق از دادگاه را دارد یا نه و در صورت برخورداری از چنین اختیاری آیا اعمال آن منوط به شرایط خاصی است یا این اختیار بدون محدودیت می‌باشد؟ همچنین باید به این نکته توجه نمود که غیابی یا حضوری بودن رسیدگی قضائی و حکم طلاق به چه معنی است؟ در این نوشته به بررسی این موارد می‌پردازیم. شما در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی طلاق می‌توانید از طریق لینک زیر با کارشناسان و مشاوران خانواده لامینگو در ارتباط باشید:

 

مشاوره حقوقی طلاق

 

بررسی امکان طرح خواسته طلاق از طرف زن

بنابر حکم شرع و قانون، اختیار تصمیم‌گیری در خصوص طلاق اصولاً در دست مرد است و این اختیار قابل انتقال به دیگران نمی‌باشد. همچنین اعمال این اختیار از جانب مرد نیازمند ارائه دلیل خاصی نیست. با این حال قانون‌گذار به طور کلی به دو شیوه، امکان ارائه دادخواست طلاق از جانب زن را نیز پیش‌بینی نموده است؛ یکی در صورت وکالت داشتن زن در طلاق از جانب شوهر و دیگری در صورت وجود دلایل و شرایط قانونی تقاضای طلاق از جانب زن. لازم به ذکر است که دادخواست طلاق چه از جانب مرد مطرح شده باشد و چه از جانب زن و گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، چه به‌صورت حضوری صادر شود و چه به‌صورت غیابی، هیچ‌یک مانع از آن نخواهد بود که زوجه بتواند حقوق مالی خود را تقاضا نماید. حقوق مالی عبارتند از: مهریه، نفقه معوقه، نفقه ایام عده، اجرت‌المثل ایام زوجیت و… .

 

موارد امکان تقدیم دادخواست طلاق از جانب زن

در صورتی که زن برای طرح خواسته طلاق، وکالت داشته باشد، به دلیل اعمال اراده به نمایندگی از جانب شوهر، حتی در صورت عدم حضور مرد در دادگاه و یا عدم ارسال لایحه کتبی به دادگاه از جانب وی، گواهی عدم امکان سازش صادره، حضوری خواهد بود. اما چنانچه دادخواست طلاق تقدیمی به دادگاه از جانب زن، مستند به دلایل و شرایط قانونی باشد که بر آن اساس زن می‌تواند تقاضای طلاق داشته باشد و در صورتی که شوهر در هیچ‌یک از جلسات دادرسی شرکت نکند، لایحه کتبی نیز به دادگاه ارسال نکند و یا ابلاغ اخطاریه به وی از نوع ابلاغ واقعی نباشد، حکم طلاق صادره غیابی خواهد بود. لازم به ذکر است که در احکام غیابی، خوانده غایبی که محکوم شده باشد در مهلت قانونی، حق اعتراضی به نام واخواهی خواهد داشت. در ادامه دلایل و شرایط قانونی امکان تقاضای طلاق از جانب زن، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

این مطلب را نیز بخوانید: تنظیم لایحه دفاعیه طلاق از جانب زوج چگونه است؟

 

شرایط تقدیم دادخواست طلاق غیابی از جانب زن

مطابق قانونی مدنی، برای اینکه امکان تقاضای طلاق غیابی از جانب زن و در نتیجه صدور حکم طلاق وجود داشته، وی باید حداقل یکی از دلایل و شرایط قانونی را مستند خواسته خود قرار داده و در دادگاه آن را اثبات نماید. این دلایل عبارتند از:

 

 

1.‌ ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج زن باشد

در صورتی که ادامه زندگی مشترک، موجب به وجود آمدن وضعیتی باشد که زوجه را به مشقت و سختی انداخته و تحمل آن مشکل باشد، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق نماید. در صورت اثبات این امر در دادگاه، قاضی شوهر را اجبار به طلاق خواهد نمود و در صورت عدم امکان اجبار وی، زن به اذن قاضی طلاق داده خواهد شد. از جمله مصادیق عسر و حرج عبارتند از: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نُه ماه متناوب در مدت یک‌سال بدون عذر موجه، اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک در مدت لازم به تشخیص پزشک، محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر، سوء‌رفتار یا ضرب و شتم مستمر زوج و سایر موارد مشابه.

 

2.‌ مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد

چنانچه مرد برای مدت چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، بدین معنی که هیچ‌گونه خبری از حیات و ممات وی در دست نباشد، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت تشریفات نشر آگهی به منظور کسب اطلاع از وضعیت مرد باید طی شود و پس از آن، چنانچه خبری از وی دریافت نگردد دادگاه حکم طلاق غیابی را صادر خواهد نمود. بر اساس قانون، هرگاه خواهان خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. در این مورد پس از طلاق، زن باید عده وفات نگه‌دارد که مدت آن چهار ماه و ده روز است و چنانچه زوج در این مدت بازگردد می‌تواند به همسر خود رجوع نموده و طلاق را بلااثر نماید.

 

3.‌ امتناع شوهر یا ناتوانی وی از پرداخت نفقه

نفقه زن به عهده شوهر است و در صورتی که از پرداخت آن امتناع نماید و الزام وی به دادن نفقه نیز ممکن نباشد، زن می‌تواند نسبت به طلاق به دادگاه مراجعه نماید. علاوه بر این در صورتی که شوهر توانایی پرداخت نفقه نداشته باشد نیز زن می‌تواند تقاضای طلاق نماید. در چنین مواردی قاضی شوهر را اجبار به طلاق خواهد نمود.

 

 

نکات دادخواست طلاق غیابی از طرف زن

در حال حاضر به منظور ثبت دادخواست طلاق از طرف زن لازم است تا زوجه به همراه مدارک و مستندات لازم به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید و یا دادخواست از جانب وکیل وی تنظیم و به صورت الکترونیکی ثبت گردد. بدین منظور زن می‌تواند بنا به موقعیت، یک یا چند مورد از شرایط تقاضای طلاق که در بالا اشاره شد را مورد استناد قرار دهد. البته وی باید بتواند این شرایط را در دادگاه اثبات نماید. رسیدگی به خواسته طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است و در صورت غیابی بودن حکم صادره، شوهر که خوانده و محکوم‌علیه آن است، ابتدا می‌تواند تا 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی، نسبت به آن تقاضای واخواهی نماید. پس از انقضای این مدت و تا 20 روز دیگر نیز قادر خواهد بود تا نسبت به حکم مزبور تجدیدنظرخواهی نماید. علاوه بر این امکان فرجام‌خواهی از حکم طلاق نیز وجود دارد.

 

دادخواست هوشمند طلاق غیابی از سوی زوجه

 

نمونه دادخواست طلاق غیابی از طرف زن

با توجه به دلایل و شرایطی که مبتنی بر آن زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق داشته باشد، در ادامه چند نمونه دادخواست طلاق غیابی از طرف زن، ارائه می‌گردد. لازم به ذکر است که تکمیل سایر قسمت‌های دادخواست تقریباً در همه موارد یکسان می‌باشد، بنابراین برای پرهیز از تکرار، تنها قسمت مربوط به شرح دادخواست را مشاهده خواهید نمود.

 

1.‌ نمونه دادخواست طلاق غیابی از طرف زن به دلیل غیبت مرد

ریاست محترم دادگاه خانواده؛ احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب ……… به موجب سند ازدواج شماره ……… که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم شده است، در تاریخ ……… با خوانده ازدواج دائم نموده‌ام که متاسفانه بعد از گذشت مدت کوتاهی از زندگی مشترک، خوانده مرا ترک و به محل نامعلومی عزیمت نموده و علی‌رغم سپری شدن مدت ……… سال، اینجانب و سایر بستگان هیچ‌گونه اطلاعی از حیات و ممات و همچنین محل زندگی ایشان به دست نیاورده‌ایم. لذا با تقدیم این دادخواست، تقاضای صدور حکم طلاق غیابی از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست.

 

2.‌ نمونه دادخواست طلاق غیابی از طرف زن به دلیل عدم پرداخت نفقه و عسر و حرج زوجه

ریاست محترم دادگاه خانواده؛ احتراماً به استحضار می‌رساند، اینجانب ……… طی عقدنامه پیوست به تاریخ ……… به عقد دائم آقای ……… درآمده‌ام، حال با توجه به اینکه زوج از پرداخت نفقه خودداری می‌نماید و عسر و حرج در زندگی به وجود آمده و از طرفی ایشان سوء رفتار شدید دارد و زندگی مشترک غیر قابل تحمل است و پرونده‌ای تحت کلاسه ………، نیز در ارتباط با ایراد ضرب و شتم و فحاشی مشارالیه مؤید آن است لذا تقاضای صدور حکم طلاق غیابی با بخشش تمام مهریه / با بخشش مبلغ ……… از مهریه / بدون بخشش مهریه به استناد مواد 1129 و 1130 قانون مدنی با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست.

 

 

سایر مندرجات حکم طلاق غیابی و نکات ثبت طلاق

دادگاه ضمن رأی، تکلیف جهیزیه و حقوق مالی زوجه را تعیین و در مورد حضانت اطفال تصمیم مناسب اتخاذ می‌کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است اما درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت برای دریافت این حقوق اقدام کند. مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او، صیغه طلاق جاری و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد.

 

حقوق مالی و غیرمالی زوجه در طلاق غیابی از طرف زن

تقاضای طلاق از جانب زن، موجب تضییع حقوق وی نخواهد بود. به‌طور کلی حقوق زن در طلاق عبارت است از مهریه، حضانت فرزندان که تا 7 سالگی با مادر است، استرداد جهیزیه، نفقه در صورتی که زن در خانه مرد زندگی کند و شرایط تمکین را داشته باشد، اجرت‌المثل ایام زوجیت برای کارهایی که شرعاً بر عهده وی نبوده، به دستور زوج انجام داده و به قصد بخشش نبوده باشد و همچنین هزینه‌های مشترک زندگی در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است، هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند. لازم به ذکر است در صورتی که به هنگام طلاق هنوز میان زن و شوهر نزدیکی برقرار نشده باشد، زن مستحق نصف مهریه خواهد بود و در غیر این صورت تمام مهریه باید به وی پرداخت گردد.

 

کانال تلگرام لامینگو

 

جمع‌بندی

بنابر آنچه که در این مطلب مورد بررسی قرار گرفت، مشخص گردید که زن نیز می‌تواند تحت شرایطی از دادگاه تقاضای طلاق نماید. هرچند که این امر محدود به موارد خاصی است که نیاز به اثبات در دادگاه دارد. همچنین به طور کلی، رسیدن به خواسته مورد نظر زن در دادخواست طلاق، فرآیندی طولانی و گاهی اوقات پیچیده‌ است که مستلزم کسب آگاهی و اطلاع کامل از قوانین و مقررات و دریافت مشورت‌های تخصصی است. علاوه بر این، طرح خواسته طلاق از جانب زن مانع برخورداری وی از حقوق مالی و غیرمالی نمی‌باشد. علاوه بر این موارد، صدور حکم طلاق غیابی وابسته به حضور یا عدم حضور شوهر یا نماینده او در دادگاه، ارسال یا عدم لایحه کتبی توسط ایشان به دادگاه و همچنین ابلاغ قانونی یا واقعی به وی می‌باشد. بنابراین نمی‌توان از غیابی بودن حکم طلاق مطمئن بود.

شما می‌توانید سؤالات و ابهامات خود را از طریق بخش دیدگاه‌ها با کارشناسان ما در میان بگذارید. همچنین برای مطالعه سایر مطالب و کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع قراردادها، می‌توانید به بلاگ حقوقی لامینگو مراجعه نمایید.

1
برچسب ها :
نویسنده مطلب مهدی مهدیان مقدم

دیدگاه شما

یک دیدگاه