نمونه قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتومبیل و هر آنچه باید درباره این قرارداد بدانید!

2 سال پیش
قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتومبیل

راه‌اندازی و تأسیس نمایشگاه اتومبيل یکی از پردرآمدترین مشاغل جامعه می‌باشد. به همین دلیل اشخاص زیادی تمایل به راه‌اندازی چنین کسب‌وکار و کسب سود از این طریق دارند. اما باید توجه داشت بازگشایی یک نمایشگاه ماشین، کار ساده‌ای نبوده و نیازمند سرمایه و پرداخت هزینه‌های زیادی می‌باشد. در چنین شرایطی، ممکن است برخی افراد تصمیم به مشارکت در زمینه تأسیس نمایش ماشین از طریق عقد نمونه قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتوموبیل گرفته و در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند. این همکاری بدین گونه است که طرفین سرمایه‌های خود را با یکدیگر شریک شده و اقدام به راه‌اندازی نمایشگاه اتومبیل و فعالیت در این حوزه می‌نمایند.

یکی از الزامات انجام چنین شراکتی، تنظیم و عقد نمونه قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتومبیل می‌باشد که یک مشارکت مدنی در کار و سرمایه بوده و طرفین باید همکاری خود را در چارچوب این قرارداد قانونی نمایند. در این مقاله قصد داریم نکات کاملی را در ارتباط با چگونگی تنظیم قرارداد شراکت در نمایشگاه و الزامات حقوقی مشارکت مدنی بیان نماییم.

پیش از بیان ادامه مطلب، توصیه می‌گردد اگر به‌دنبال عقد قرارداد مشارکت در زمینه راه‌اندازی نمایشگاه ماشین هستید، وارد لینک زیر شده و از طریق مشاورین حقوقی ما اقدام به دریافت قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتومبیل نمایید.

 

تنظیم قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتومبیل

 

مشارکت مدنی چیست و مشارکت‌نامه نمایشگاه اتومبیل چگونه قراردادی است؟

مشارکت مدنی نوعی از عقد شرکت است که در آن اشخاص حقیقی و حقوقی با خلط و درهم آمیختن سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی خود، اقدام به انجام امور اقتصادی و بازرگانی می‌نمایند. سرمایه‌ی این مشارکت را آورده طرفین تشکیل می‌دهد و این سرمایه پس از خلط آورده‌ها، تبدیل به سرمایه مشترک شده و طرفین حق تصرف مشاع در آن را خواهند داشت. البته باید توجه گردد شرکای قرارداد حق تعدی در استفاده از سرمایه را نداشته و درصورتی که مرتکب عملی شوند که سبب تلف سرمایه یا خسارت گردد، باید این خسارت را جبران نموده و به سایر شرکای خود خسارت بپردازند.

مشارکت مدنی دارای شخصیت حقوقی جدا از طرفین نبوده درنتیجه، مقررات حاکم بر اداره شرکت مدنی به توافق طرفین بستگی داشته و برخلاف شرکت‌های تجاری است که مقررات حاکم بر اداره آن‌ها را قانون به‌طور خاص معین نموده است؛ علاوه بر این، از آنجایی که این قرارداد یک مشارکت مدنی است، طرفین قرارداد تا پایان قرارداد مالک آورده‌های خود باقی خواهند ماند و تنها نوع مالکیت آن‌ها تغییر می‌یابد.

 

مزیت عقد نمونه قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتومبیل

نمونه قرارداد شراکت در نمایشگاه اتومبیل نوعی قرارداد مشارکت است و اشخاصی که قصد تأسیس نمایشگاه ماشین داشته اما تمام امکانات و سرمایه لازم جهت راه‌اندازی نمایشگاه را ندارند‌، می‌توانند از طریق عقد این قرارداد و استفاده از سرمایه دیگران، نمایشگاه اتومبیل بازگشایی نمایند. بسیار ممکن است شخصی سرمایه مالی کافی جهت راه‌اندازی نمایشگاه داشته باشد اما مهارت کافی نداشته و با چگونگی انجام فعالیت در این زمینه آشنایی کافی را نداشته باشد و یا ممکن است فردی مجوزهای لازم جهت بازگشایی نمایشگاه اتومبیل را أخذ نموده باشد، اما پول کافی جهت تهیه مکان مناسب و تجهیز نمودن مکان و تبدیل آن به نمایشگاه را نداشته باشد. در چنین شرایطی این افراد می‌توانند با مشارکت در سرمایه‌های یکدیگر، توان و امکانات کافی و لازم برای رسیدن به هدف خود از راه‌اندازی کسب‌وکار نمایشگاه خودرو را کسب نمایند.

 

قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتومبیل

 

نمونه قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتومبیل تابع کدام قانون بوده و مقررات حاکم بر این قرارداد چیست؟

مشارکت‌نامه نمایشگاه خودرو براساس تبعیت از چند قانون منعقد می‌گردد. در ابتدای امر، این قرارداد تابع ماده ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی است که به بیان مقررات عقد شرکت پرداخته است؛ قرارداد شراکت در تأسیس نمایشگاه نوعی مشارکت مدنی و به همین دلیل تابع این ماده از قانون مدنی خواهد بود.

علاوه بر این، این قرارداد یکی از عقود نامعین قانون مدنی است. عقود نامعین قانون مدنی قراردادهایی نوین هستند که به تناسب نیاز و اقتضای جامعه منعقد می‌گردند و با توجه به اینکه این قراردادها عقودی نوین هستند، قانون به‌طور خاص به شرح آثار آن‌ها نپرداخته است، اما قانون مدنی در ماده ۱۰ خود این اجازه را به اشخاص داده است که با شرط رعایت قوانین آمره و نظم عمومی، این قراردادها را منعقد نمایند.

 

شروط صحت قرارداد شراکت در راه‌اندازی نمایشگاه اتومبیل چیست؟

نمونه قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتومبیل نیز مانند دیگر عقود و معاملات، الزاماتی در عقد دارد که باید رعایت گردد. یکی از این موارد، وجود اراده در طرفین قرارداد هنگام تنظیم و امضای قرارداد مشارکت است. این به این معنا است که طرفین قرارداد باید قصد واقعی بر تنظیم قرارداد و شراکت با یکدیگر را داشته باشند. اگر شرکای مشارکت‌نامه، قرارداد را به‌طور صوری و بدون قصد و اراده امضا نمایند، این قرارداد باطل بوده و فاقد آثار قانونی خواهد بود. البته بهتر است چنین بگوییم که چنین قراردادی اصلاً منعقدشده محسوب نمی‌گردد.

علاوه بر این، طرفین قرارداد مشارکت مدنی، باید اهلیت قانونی عقد معاملات را داشته باشند. اهلیت داشتن اشخاص به این معنا است که فردی که قصد امضای قرارداد و تعهد به اجرای مفاد آن را دارد، باید عاقل، بالغ و رشید باشد. در همین راستا، کودکان زیر ۱۸سال، اشخاصی که سلامت روانی نداشته و همچنین افرادی که عقل معاش و توانایی کنترل امور اقتصادی خود را ندارند، مجاز به امضای قرارداد نبوده و در صورت امضای قرارداد، آن عقد باطل است.

از دیگر شروط صحت نمونه قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتومبیل می‌توان به مشروع بودن جهت معامله و معین بودن موضوع قرارداد اشاره نمود. مشروع بودن جهت معامله به این معنا است که هدف طرفین از انعقاد قرارداد باید مشروع و قانونی باشد و از آنجایی که راه‌اندازی نمایشگاه خودرو در کشور ما امری قانونی است، درنتیجه این شرط رعایت گشته است. معین بودن موضوع قرارداد نیز به این معنا است که اشخاصی که قصد مشارکت باید یکدیگر را دارند، باید به‌طور حتم موضوع شراکت را مشخص نموده و تعیین نمایند در چه زمینه‌ای قصد خلط سرمایه و آغاز همکاری با یکدیگر را دارند.

 

عنوان قرارداد شراکت در راه‌اندازی کسب‌وکار نمایشگاه ماشین

عنوان قرارداد نامی است که طرفین قرارداد برای توافق مزبور انتخاب می‌نمایند؛ البته این بدین معنا نمی‌باشد که طرفین قرارداد می‌توانند هر نام و عنوانی بر قرارداد مترتب نمایند و شرکای قرارداد، باید اصول و قواعد حقوقی را در این زمینه رعایت کنند. در انتخاب عنوان قراردادی که موضوع آن خلط سرمایه و ایجاد یک شرکت مدنی جهت تأسیس نمایشگاه اتومبیل می‌باشد، اشخاص باید به‌طور حتم از عباراتی مانند شراکت، مشارکت، مشارکت‌نامه و سایر مواردی که شراکتی بودن قرارداد اشاره می‌نماید، استفاده نموده و علاوه بر آن، به موضوع قرارداد نیز به صورت خلاصه اشاره نمایند.

 

قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتومبیل

 

چگونگی تعیین سرمایه جهت آغاز شراکت در تأسیس نمایشگاه اتومبیل

برای آنکه نمایشگاهی راه‌اندازی گردد، سرمایه‌هایی مورد نیاز است. مواردی ازجمله پول، تخصص در کسب‌وکار در بازار خودرو، داشتن شناختی نسبی از اتومبیل‌های مختلف، کسب جواز فعالیت، مکان نمایشگاه، مهارت اداره نمایشگاه و غیره. این سرمایه را، طرفین نمونه قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتوموبیل و در قالب آورده‌های نقدی و غیرنقدی تأمین خواهند نمود. میزان آورده هر شریک به توافق طرفین بستگی داشته و این آورده ممکن است هر کدام از موارد مذکور باشد. توجه داشته باشید سرمایه محدود به پول نبوده و هر آنچه در امر تأسیس نمایشگاه ماشین مورد نیاز است، نوعی سرمایه محسوب می‌گردد. پس از اینکه هر یک از شرکا بخشی از سرمایه را تأمین نمود، این موارد با یکدیگر خلط می‌گردند و تبدیل به سرمایه کلی شروع فعالیت و مشارکت خواهند شد.

 

شرکای نمونه قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتومبیل

طرفین قرارداد شراکت در نمایشگاه اتومبیل شرکایی هستند که قصد همکاری و شراکت با یکدیگر را دارند. این اشخاص ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشند زیرا قانون به اشخاص حقوقی نیز مجوز شراکت با سایر اشخاص را اعطا نموده است. شخص حقوقی که ممکن است شرکت، مؤسسه یا یک سازمان باشد، می‌تواند به‌وسیله نماینده خود قرارداد مشارکت را منعقد نماید.

طرفین این قرارداد تعهدات بر عهده دارند که باید برای اجرای صحیح قرارداد، این تعهدات انجام داده و به آن‌ها پایبند باشند. این تعهدات اصولاً به دو دسته پرداخت هزینه‌های جاری شراکت و اداره امور مرتبط با کسب‌وکار نمایشگاه را شامل می‌شود. قانون خاصی در ارتباط با اینکه کدام شریک باید کدام مورد را انجام دهد وجود نداشته و این موضوع به توافق خود طرفین بستگی خواهد داشت. هزینه‌های جاری مواردی مانند پرداخت اجاره‌بها نمایشگاه، خرید اتومبیل‌های نمایشگاه، پرداخت حقوق پرسنل و دیگر موارد اینچنین را شامل می‌شود و امور اداره نمایشگاه مواردی است مانند انجام امور اداری جهت أخذ مجوز کسب، استخدام پرسنل نمایشگاه، حضور در نمایشگاه و … را شامل می‌شود.

 

میزان سهم‌الشرکه هر شریک در مشارکت‌نامه نمایشگاه اتومبیل

سهم‌الشرکه هر شریک براساس میزان آورده وی محاسبه می‌گردد. زمانی که طرفین قرارداد آورده‌های خود را تقویم نمودند و ارزش ریالی آن محاسبه گشت، پس از آن سهم هر یک از شرکا از سود و زیان مشارکت براساس سهم‌الشرکه آن‌ها محاسبه و تعیین می‌گردد. البته باید توجه داشت این مورد عرف تقسیم سود و زیان در قراردادهای مشارکت مدنی است و از آنجا که یک قانون آمره نیست، طرفین نمونه قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتومبیل می‌توانند خلاف آن تراضی نموده و میزان سهم هر یک از شرکا را براساس توافق با یکدیگر و اراده خود تعیین نمایند.

 

قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتومبیل

 

شرط محرمانگی اطلاعات شراکت

یکی از مندرجات اساسی در قراردادهای مشارکت، بند مربوط به عدم انتشار اطلاعات کاری نزد دیگران است. طرفین قرارداد باید در هنگام عقد قرارداد تعهد نمایند تا اسرار کاری مرتبط با همکاری خود را نزد دیگر افراد افشا ننموده و این اطلاعات را محرمانه حفظ نمایند. اگر شریکی اقدام به نشر اطلاعات محرمانه نماید، ممکن است سایر افراد از این اطلاعات استفاده سو نموده و اقدام به رقابت با نمایشگاه اتومبیل با استفاده از این اطلاعات نمایند. در همین راستا، طرفین نمونه قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتوموبیل باید تضمیناتی جهت عدم افشای اطلاعات و رعایت بند مربوط به شرط محرمانگی ارائه نمایند.

این مطلب نیز شاید برای شما جالب باشد: نمونه قرارداد مشارکت در تولید صنعتی و ضرورت عقد این قرارداد مشارکت مدنی

 

ضمانت اجرای تخلف از تعهدات و شروط قرارداد مشارکت

همان‌طور که پیشتر نیز بیان گشت، هر شریک در طی شراکت در تأسیس نمایشگاه اتومبیل تعهداتی بر عهده دارد که باید تا پایان مدت زمان اعتبار قرارداد به این موارد پایبند باشد؛ اما، بهتر است شرکای قرارداد هنگام تنظیم قرارداد بندی در قرارداد درج نمایند و ذیل این بند، ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهدات را قید نمایند تا اگر شریکی در انجام وظایف خود کوتاهی نمود و یا از اختیاراتی که به وی اعطا گردیده بود سواستفاده کرد، ملزم به پرداخت خسارت گردد.

 

حق فسخ نمونه قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتوموبیل

هیچ یک از طرفین قرارداد شراکت در نمایشگاه خودرو حق برهم زدن یکجانبه مشارکت را نداشته و شرکا تنها زمانی امکان فسخ قرارداد را خواهند داشت که این حق برای آن‌ها در ذیل متن قرارداد درج شده باشد؛ اگر حق فسخ قراردادی برای طرفین قرارداد مشارکت ذکر نگردد، طرفین حق خروج یکجانبه از قرارداد را نخواهد داشت. هنگام تنظیم نمونه قرارداد شراکت در نمایشگاه خودرو، طرفین قرارداد می‌توانند مواردی مانند انتقال سهام به اشخاص ثالث، عدم اجرای وظایف، سواستفاده از اختیارات و عدم رعایت بند محرمانگی را به‌عنوان مواردی که به طرفین حق فسخ قرارداد را اعطا می‌نماید، درج نمایند. این موارد به توافق و اراده طرفین تعیین می‌گردد و قانون خاصی در این زمینه حاکم نمی‌باشد.

 

حل‌وفصل اختلافات قراردادی میان شرکای قرارداد

در طی اجرای موضوع قرارداد مشارکت و تأسیس و اداره نمایشگاه اتومبیل، ممکن است اختلافاتی میان شرکای قرارداد بروز نموده و مشکلاتی به وجود آید که نیاز به حل و فصل داشته باشد. اگر این اختلافات جزئی باشند، می‌توان از طریق مذاکره و سازش این اختلافات را برطرف نمود اما اگر شدت اختلافات زیاد باشد، ممکن است این مسائل از طرق مسالمت‌آمیز حل نشده و نیاز به ارجاع اختلاف به مراجع قضایی حل اختلاف باشد.

در چنین شرایطی، طرفین نمونه قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتومبیل باید اختلاف خود را نزد نهادهای عمومی و خصوصی حل اختلاف برده تا این نهادها اختلاف مرجوعه را حل‌ و فصل نمایند. نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که طرفین قرارداد باید هنگام تنظیم قرارداد مشارکت، نهادی را که قصد رجوع به آن در صورت بروز اختلاف را دارند، در متن قرارداد ذکر نموده و در این زمینه با یکدیگر توافق نمایند. به‌طور غالب، طرفین قراردادهای خصوصی نهاد داوری را برای حل اختلافات قرارداد برمی‌گزینند و اختلاف خود را نزد داور مرضی‌الطرفین می‌برند. حل اختلاف از طریق داوری شیوه‌ای سریع‌تر و مناسب‌تر جهت حل اختلافات اشخاص خصوصی می‌باشد.

 

 

سایر نکات و مندرجات مذکور در نمونه قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتوموبیل

همانطور که گفته شد، طرفین قرارداد شراکت در نمایشگاه اتومبیل می‌توانند با اراده خود هر موردی که ذکر آن را در قرارداد ضروری می‌دانند و هر موضوعی که درج آن به تبیین بهتر روابط قراردادیشان کمک می‌نماید را در متن قرارداد وارد کنند. از جمله دیگر موارد و نکات حقوقی که در قرارداد مشارکت در راه‌اندازی نمایشگاه می‌توان به آن اشاره نمود، شرط عدم انتقال سهام به اشخاص ثالث است.

این شرط یکی از شروطی است که بسیاری از افراد اصرار به درج آن در قرارداد داشته و علت آن نیز این است که اغلب مشارکت‌هایی که شکل می‌گیرد، به‌دلیل شناخت و اعتمادی است که افراد به یکدیگر داشته و تصمیم به شراکت گرفته‌اند؛ حال اگر یکی از طرفین سهام خود را منتقل نماید، درواقع شریک خود را مجبور به شراکت با فرد دیگری نموده است که هیچ شناخت و اعتمادی نسبت به وی ندارد. به همین دلیل کارشناسان حقوقی به طرفین قرارداد مشارکت توصیه می‌نمایند اگر یکی از دلایلشان در عقد مشارکت مدنی شخصیت طرف مقابل یعنی شریک است، این شرط را حتماً در متن قرارداد ذکر نمایند.

علاوه بر این، طرفین قرارداد مشارکت باید در هنگام تنظیم قرارداد در ارتباط با تأثیر فوت یا حجر یکی از شرکا بر قرارداد نیز تعیین تکلیف نمایند؛ بدین معنا که مشخص نمایند آیا فوت یا حجر طرف مقابل سبب خاتمه قرارداد مشارکت خواهد شد و یا سهام فرد متوفی به ورثه وی منتقل می‌گردد و آثار قرارداد همچنان پا بر جا خواهد ماند.

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

در پایان، باید بدانیم!

یکی از مهم‌ترین مواردی که اشخاص باید در عقد قراردادهای مشارکت در نظر داشته باشند، این موضوع است که تنظیم قرارداد مشارکت کار آسانی نبوده است و نیاز به اطلاعات جامع حقوقی دارد. به همین دلیل، توصیه می‌گردد افراد در روند تنظیم و عقد نمونه قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتومبیل، حتماً از نظر و مشورت کارشناسان حقوقی بهره برده و چه بهتر است که اشخاص تنظیم چنین قراردادی را به متخصصان امر قراردادنویسی بسپارند.

موضوعی دیگری که باید در پایان مقاله بیان نمود، این است که اشخاصی که قصد آغاز همکاری و شراکت با دیگران را دارند، باید حتماً این همکاری خود را در قالب قراردادی درآورده و بدون تنظیم قرارداد مشارکت، وارد پروسه شراکت و خلط سرمایه نگردند. ازجمله خطرات آغاز مشارکت بدون عقد قراردادی قانونی، کلاهبرداری یکی از شرکا از دیگران و عدم امکان ثبت و پیگیری شکایات از طریق قانونی می‌باشد. به همین دلیل یکی از اصلی‌ترین الزامات آغاز شراکت مدنی با سایر اشخاص، تنظیم قراردادی مکتوب و قانونی می‌باشد که حقوق شرکا در سایه این قرارداد تنظیم گشته و موضوع قرارداد مشارکت به‌صورت صحیح و مطابق با اهداف قراردادی اجرا گردد.

نمونه قرارداد مشارکت در نمایشگاه اتومبیل تنها یکی از انواع قراردادهای مشارکت در کار و سرمایه است و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند قراردادهای بی‌شماری با این قالب و با موضوعات مختلف منعقد نمایند. در صورت تمایل، شما می‌توانید وارد بلاگ حقوقی لامینگو شده و سایر مطالبی که با موضوع انواع قراردادهای مشارکت منتشر شده است را نیز، مطالعه و بررسی نمایید. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود اگر در ارتباط با مطلب بالا پرسشی در ذهن دارید، سؤال خود را در انتهای این مطلب و با ثبت آن در بخش دیدگاه‌ها، با همکاران ما در میان بگذارید.

0
برچسب ها :
نویسنده مطلب زهرا حامد

دیدگاه شما

بدون دیدگاه