تمام نکاتی که باید در نمونه قرارداد استخدام کارشناس ایمنی لحاظ شود!

6 روز پیش
نمونه قرارداد استخدام کارشناس ایمنی

حفظ امنیت و ایمنی در محیط کار بر عهده کارشناسان ایمنی قرار دارد. کسانی که مسئول این کار هستند در رشته‌ای تحت عنوان مهندس یا کارشناس بهداشت و ایمنی کار مطالعه و تحصیل می‌کنند. هدف اصلی وجود این شغل و تربیت افراد متخصص در این زمینه جهت پیشگیری از آسیب‌ها و جراحات حاصل از ایمنی نادرست محیط کار و حفظ امنیت کاری است. این شغل عنوان‌های دیگری نظیر مهندس ایمنی، کارشناس ایمنی و یا مهندس HSE مخفف سه اصل مهم بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست به زبان لاتین دارد. همچنین این رشته ارتباط مستقیمی با حوزه علوم بهداشتی نیز دارد. رشته کارشناس ایمنی و بهداشت همان‌طور که از عنوانش مشخص است به دو دسته کلی ایمنی و بهداشت تقسیم می‌شود.

در ابتدا توضیح مختصری در رابطه با نمونه فعالیت‌های کارشناس ایمنی می‌پردازیم. برای مثال وظیفه کارشناس ایمنی در کارخانه‌ای که دستگاه‌های آن با سروصدای زیادی مشغول به‌کار هستند، بررسی علت صدا و ارزیابی همه‌جانبه آن است. کارشناس ایمنی موظف می‌باشد که با طرح‌ریزی از صدا جلوگیری کند. در این حالت او می‌تواند با نصب عایق صدا این آسیب را رفع کند و از این طریق از آسیب شنوایی به گوش کارگران جلوگیری کند. در مثالی دیگر کارشناس ایمنی در بیمارستان وظیفه دارد به بهبود ارتقای سطح ایمنی بیمار توجه کند. در این حالت او باید وسیله‌های مورداستفاده، اتاق و تمامی مسائلی که ممکن است باعث خطراتی برای بیمار شود را بررسی و پیگیری کند. در این مقاله سعی ما در این است بااهمیت این شغل بیشتر آشنا شده و برای عقد قرارداد با متخصصین HSE، شما می‌توانید نمونه قرارداد استخدام کارشناس ایمنی را از قسمت بانک قرارداد سایت دانلود نمایید.

 

دانلود نمونه قرارداد استخدام کارشناس ایمنی

 

مهارت‌های لازم برای استخدام کارشناس ایمنی:

لازمه هر فعالیتی داشتن مهارت موردنیاز در همان حوزه می‌باشد. به‌طور کلی مهارت‌های که در محیط‌های اجتماعی و یا کاری به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. در این دسته‌بندی اولین مهارت، مهارت‌های فردی و ارتباطی با دیگران و توانایی در برقراری ارتباط است. در دسته‌بندی دوم نیز مهارت‌های کاری یا تخصص‌های لازم لحاظ می‌شود.

مهارت‌های فردی:

 • مهارت در برقراری ارتباط با اشخاص
 • مهارت در حل مسائل و مدیریت به موقع
 • توانایی کار در فضاهای کار تیمی
 • قدرت تصمیم‌گیری بالا در شرایط بحرانی
 • به موقع بودن و اهمیت دادن به زمان
 • دارای روحیه پیگیری مستمر در امور
 • مهارت تجزیه و تحلیل مسائل

مهارت‌های کاری:

 • آشنایی و علم به کمک‌های اولیه
 • آشنایی با لزومات HSE
 • آگاهی از روش‌های اطفاء حریق
 • آگاهی کامل از قوانین بهداشتی و ایمنی
 • آگاهی کامل از قوانین مربوط به محیط زیست
 • آگاهی کامل از خطرات احتمالی محیط
 • ارزیابی دقیق به منظور شناسایی خطرات پروژه
 • و. . .

مهارت‌هایی که گفته شد معمولا در نمونه قرارداد استخدام کارشناس ایمنی ، در تنظیم قرارداد کار آورده می‌شود.

 

 نمونه قرارداد استخدام کارشناس ایمنی

 

وظایف کارشناس ایمنی و بهداشت:

در ادامه به برخی از وظایف کارشناس ایمنی که لازم است در نمونه قرارداد استخدام کارشناس ایمنی توجه کنید می‌پردازیم. شما می‌توانید قرارداد را مطابق با شرایط خود تغییر دهید.

 • درک و آگاهی از هدف شرکت و رعایت کردن اهداف آن
 • بررسی وضعیت بهداشتی محل کار کارکنان
 • پیگیری تاسیسات و تجهیزات فضای کاری
 • نظارت در طرح‌های اجرایی و بررسی طرح‌ها از منظر امنیتی و بهداشتی
 • تشکیل دوره‌های آموزشی برای بهداشتیاران کار یا کاردان‌های بهداشتی اجرای طرح‌های تحقیقاتی جهت بهبود در محیط زیست
 • بررسی طرح‌های تحقیقاتی در جهت جلوگیری از زیان رساندن به محیط زیست
 • آگاهی از سیستم مراکز بهداشتی شهری و روستایی و برنامه ریزی برای ارتقای آن
 • نظارت کردن بر مسائل بهداشتی نظیر آب آشامیدنی، سیستم جمع آوری زباله و فضولات و مدیریت آن
 • بررسی و اطلاع یافتن از عوامل بیماری زا بر سلامت کارکنان در محیط کاری
 • بررسی نواقص محیط کار و صادر کردن اخطاریه برای رفع آن
 • تهیه و کشف راهکارهای لازم برای ایمنی در نگهداری مواد شیمیایی
 • برنامه ریزی جهت تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت
 • همکاری با آزمایشگاه‌های رفرانس بهداشتی
 • بررسی وسایل کامل جعبه بهداشتی و کمک‌های اولیه
 • درخواست تجهیزات ایمنی لازمه در محیط کاری
 • ارزیابی محیط امن در محیط کاری
 • ثبت کردن حوادث احتمالی و تحلیل آن
 • اجرا و برگزاری مانورهای حیاتی در شرایط بحرانی
 • ارزیابی مانور واکنش و مستندسازی آن
 • هماهنگی و طراحی واکنش افراد در شرایط بحرانی
 • برخورد صحیح با کارمندان جهت رعایت مسائل امنیتی و بهداشتی
 • بررسی و تنطیم نقشه‌های راه خروجی اضطراری
 • شناسایی موارد بهداشتی و امنیتی برای پروژه
 • گزارش کردن مسائل ایمنی به مدیریت
 • لیست کردن و نگهداری از سوابق بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی کار
 • نظارت کردن بازدید از امنیت و بهداشت شغلی
 • ارزیابی و طرح ریزی ریسک‌ها و عوامل ریسک‌پذیر کاری
 • شرکت در جلسه‌هایی که برای ارتقای بهداشت تنظیم شده
 • بررسی شکایات کارمندان و مزاحمت‌های گزارش شده و رفع آن
 • بازدید و بررسی از بیمارستان‌ها به منظور بهداشت
 • همکاری با بخش معاونت درمان و بهداشت
 • بررسی کارهای سخت و زیان آور شغلی
 • نظارت بر انجام برنامه‌های بازرسی
 • نظارت برای ارائه تسهیلات بهداشتی یا رفاهی به کارمندان
 • و. . .

 

 نمونه قرارداد استخدام کارشناس ایمنی

 

همان‌طور که می‌بینید وظایف کارشناس ایمنی بسیار گسترده است که شامل عنوان فعالیت‌هایی جهت حفظ و ارتقاء امنیت و بهداشت کارمندان می‌شود. در نمونه قرارداد استخدام کارشناس ایمنی می‌توان وظایف متفاوتی را تعریف کرد که با خواندن این مقاله بخشی از این امور را عنوان کردیم.

 

شرح وظایف مسئول ایمنی بیمارستان:

 • همکاری با متخصصین مدیریت اجرایی در فراهم کردن برنامه سالیانه
 • نظارت بر فعالیت کارشناس و سایر هماهنگی اعضای ایمنی بیمار
 • همکاری با کارشناسان مدیریت اجرایی در جهت فراهم کردن بودجه برای ارتقاء در ایمنی بیمار
 • تحویل و ارائه گزارش‌هایی از نتیجه اقدامات انجام‌شده در جهت ارتقاء ایمنی بیمار
 • همکاری با کارشناسان اجرایی در عملیات و اقدامات اصلاحی
 • بررسی نتیجه اقدامات انجام‌شده در فصول زمانی مشخص
 • نظارت بر پیشرفت‌ها و گذر از چالش‌های انجام‌شده
 • مسئولیت تمامی امور مربوط به ایمنی و بهداشت بیمار و کارکنان بیمارستان
 • بازدیدهای متداول در جهت مدیریت برای ارتقای ایمنی بیمار
 • تحلیل و بررسی شاخص ایمنی بیمار در مدت مشخص
 • ارائه و تحویل گزارش از وضعیت ایمنی بیماران به ریاست بیمارستان
 • ارزیابی و بررسی از روش‌های مورداستفاده و خطاهای موجود
 • ارائه نتیجه‌های حاصل از خطاهای پزشکی با توجه به انتظارات
 • ارزیابی شاخص ایمنی بیمار در صورت همکاری با پزشک
 • استفاده و نتیجه‌گیری از سوابق خطاهای پزشکی در جهت بهبود ارتقای سلامتی و ایمنی بیمار
 • ثبت مشارکت در بهبود کیفیت
 • اجرای اقدامات اصلاحی برای ارتقاء کیفیت و خطاهای موجود
 • فراهم کردن روش اجرایی و گزارش از خطاهای پرسنلی و پزشکی بدون توجه به سرزنش یا مجادله
 • شرکت در جلسات تحلیل وقایع تهدیدآمیز و خطرآفرین برای ایمنی بیمار
 • نظارت بر یادگیری و آموزش بیمارستان و گزارش از آن
 • ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در جهت ارتقای ایمنی بیماران بیمارستان
 • و…

 

کاربرد اچ اس ای در صنعت:

کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای می‌تواند در بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌ها نظیر وزارتخانه کار، شرکت‌ها، کارخانه‌ها، تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، نیرو، درمان و بهداشت، شرکت نفت، آموزش پزشکی، تجارت و… مشغول به‌کار شود. ایمنی در محیط کاری امری قابل‌ملاحظه است. به همین دلیل سازمان سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی برای کنترل کردن خطرات احتمالی در محیط کاری و حفظ امنیت و بهداشتی و محیط زیستی وجود کارشناس ایمنی را لازمه هر شغلی می‌داند. برای کنترل ایمنی همه محیط‌های کاری نظیر ساختمان‌ها و بیمارستان کارشناس ایمنی حضور دارد.

وجود کارشناس ایمنی می‌تواند موجب اطمینان خاطر مدیریت یا کارفرما شود و حفظ و امنیت کارگر خود را فراهم آورد. همچنین از طرفی وجود کارشناس ایمنی برای کارگران باعث امنیت روحی و روانی می‌شود و به بهبود ارتقای فعالیت یا پروژه کاری کمک شایانی می‌کند. با پرداختن به نمونه قرارداد استخدام کارشناس ایمنی در بخش صنعت می‌خواهیم آگاهی شما عزیزان در این مورد افزایش پیدا کند.

 

 نمونه قرارداد استخدام کارشناس ایمنی

 

بخشی از مزایای اچ اس ای در صنعت عبارتند از:

 • بررسی و ارزیابی خطرات و ریسک‌های موجود در محل کار و اقدامات اصلاحی جهت رفع خطرات احتمالی
 • محدود کردن یا به عبارت دیگر کاهش خطرات ریسکی
 • پیشگیری از خطر و دورسازی از خطرات
 • طرح ریزی وسایل کار، فضای کاری و ایمنی تجهیزات
 • وجود آموزش‌های لازم ایمنی
 • تجزیه و تحلیل حوادث و خطرات
 • بررسی سیستم‌های ایمنی
 • بررسی علائم ایمنی
 • تعمیر و نگهداری در ایمنی
 • ایمنی در وسایل حمل و نقل
 • ایمنی تمامی وسیله‌های مکانیکی
 • ایمنی در بالابر و داربست
 • ایمنی در خطرات و شرایط بحرانی
 • وسیله حفاظت از افراد
 • وجود علائم هشداردهنده
 • ایمنی روش‌های کاری و تولیدی
 • تعمیرات و نگهداری
 • کنترل خطر
 • پیشگیری خطرات و. . .

 

قرارداد

 

حقوق و مزایای کارشناس ایمنی:

همانند تمامی مشاغل دیگر حقوق و مزایای کارشناس ایمنی بر اساس قانون کار تعریف شده است. برای تنظیم قراردادهای کاری معمولاً می‌توان از دو روش استخدام بلندمدت و کوتاه‌مدت تحت عنوان پروژه‌ای استفاده کرد. همان‌طور که می‌دانید تنظیم یک قرارداد صحیح موجب می‌شود که حقوق هیچ‌کدام از طرفین (کارفرما و کارشناس ایمنی) ضایع نگردد. مانند تمامی قراردادهای کاری این نمونه قرارداد استخدام کارشناس ایمنی نیز شامل حقوق و مزایایی نیز می‌باشد. این حقوق و مزایا دربردارنده حقوق تعیین‌شده (که بر اساس نوع قرارداد به‌صورت ماهیانه یا پروژه‌ای پرداخت می‌شود)، بیمه، سنوات، پاداش، عیدی، مرخصی و … می‌باشد. در تنظیم یک قرارداد کاری صحیح و قانونی لازم است تمامی تعهدات و وظایف و شروط مشخص گردد. لازم به ذکر است که این تعهدات تنها برای کارمند نیست و کارفرما نیز باید به تعهدات ذکرشده در قرارداد کاری متعهد باشد. بنابراین ذکر کردن ریز جزئیات شرح وظایف طرفین در قرارداد امری مهم شمرده می‌شود. در ادامه لیستی از موارد واجب جهت تنظیم نمونه قرارداد استخدام کارشناس ایمنی آورده‌ایم:

 • نام و نام خانوادگی طرفین قرارداد
 • موضوع قرارداد کاری
 • تعیین میزان و زمان پرداختی حقوق کارشناس ایمنی
 • شرح وظایف کارشناس ایمنی و کارفرما
 • تعهد به فاش نکردن اسرار و اطلاعات کاری
 • مشخص کردن بیمه، سنوات، پاداش، عیدی، مرخصی، اضافه کار و …
 • دادن تضمین کاری با سفته یا چک‌های بانکی

 

کانال تلگرام لامینگو

 

نتیجه‌گیری

همان‌طور که گفته شد قراردادهای کاری باید در چارچوب قوانین کاری نوشته شود. اما در شرایطی که بین کارفرما و کارمند تفاهم برقرار باشد، می‌توان تغییری در قرارداد ایجاد کرد. برای مثال ساعت کاری بیشتری لحاظ شود و در مقابل آن حقوق نیز افزایش یابد. البته تنظیم قرارداد دقت زیادی را می‌طلبد، زیرا با بستن قرارداد و به‌محض به امضا رسیدن آنچه در قرارداد نوشته شده است، طرفین به تعهدات و وظایف خود پایبند می‌شوند. بهتر آن است که تنظیم قرارداد را به متخصصین و مشاورین حقوقی لامینگو واگذار کنید. در خصوص عقد قرارداد با کارشناس ایمنی شما می‌توانید از بانک قرارداد لامینگو نمونه قرارداد استخدام کارشناس ایمنی را دانلود نمایید و مطابق با شرایط و توافق‌های طرفین تغییراتی در قرارداد اعمال کنید. در ادامه مجموعه‌ای از مقالات حقوقی درمورد استخدام کارشناس ایمنی در بلاگ حقوقی لامینگو برای شما قرارداده‌ایم که می‌توانید مطالعه نمایید. در پایان نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید.

 

0
برچسب ها :
نویسنده مطلب زهره لطفیان

دیدگاه شما

بدون دیدگاه