پرسش خود را مطرح نمایید
۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۳
  1. مشاوره حقوقی آنلاین
  2. حقوق اسناد رسمی
  3. اسناد ملکی

چگونگی اخذ جریمه تاخیر بر اساس گواهی عدم حضور

باسلام و احترام با توجه به اینکه فروشنده ی ملک، در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نگردید (و ارائه مدارک برای انتقال سند را موکول به شش ماه بعد نمود)، گواهی عدم حضور را گرفتم. یکی از بندهای مبایعه نامه بیان میدارد «در صورتیکه عدم اجرای تعهد از طرف فروشنده باشد، وی ...

1 پاسخ
آرزو حشمتیان
وکیل پایه یک دادگستری

با سلام به جریمه مذکور «وجه التزام» می‌گویند. در این موضوع، مطالبه وجه التزام از سوی خریدار، منافاتی با توافق مجدد برای حضور طرفین در دفترخانه جهت انتقال سند ندارد. یعنی می‌توان توأمان وجه التزام را مطالبه نمود و فروشنده را با توافق یا حکم دادگاه ملزم به حضور در دفترخانه کرد. مگر آنکه در توافق صورت گرفته خریدار به صراحت به سلب حق مطالبه وجه التزام اقرار کرده باشد.