پرسش خود را مطرح نمایید
۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۲۹
  1. مشاوره حقوقی آنلاین
  2. حقوق اسناد رسمی
  3. امور ملکی

مستاجر‌م‌ خانه‌ را‌ به‌ ‌کس ‌دیگری‌ رهن داده ‌و ناپدید‌شده‌ چه ‌اقدامی‌ برای ‌ازاد‌سازی‌ آپارتمانم ‌می‌توانم‌ا نجام‌ دهم؟

با‌سلام‌ یک ‌واحد‌آپارتمان‌را‌به‌اجاره‌به‌‌یک‌زوج‌جوان‌دادم‌آنها‌این‌واحد‌را‌به‌رهن‌به‌‌فرد‌دیگری‌واگذار‌کردند اجاره‌را‌به‌موقع‌واریز‌می‌کردند‌ومن‌به‌مدت‌۸ماه‌از‌این‌موضوع‌غافل‌بودم‌‌ لازم‌به‌یاد‌آوری‌است‌که‌دفتر‌املاکی‌که‌قولنامه‌برایشان‌نوشتند‌غیر‌مجاز‌بوده‌واثری‌از‌آثار‌بنگاه‌معاملاتی‌نیست بفرمایید‌برای‌احقاق‌حقم‌راحت‌ترین‌راه‌چیست؟

1 پاسخ

با سلام. با توجه به آنکه مستاجر حق انتقال موضوع اجاره را به فرد دیگر ندارد این امر از موجبات فسخ قرارداد خواهد بود. با توجه به اینکه هر دو طرف (یعنی شما و مستاجر) قرارداد را امضا کرده‌اید و قانون‌گذار هم برای توافق افراد احترام قائل است می‌توانید نسبت به فسخ قرارداد و تقاضای صدرو دستور تخلیه از مراجع صالح قضایی اقدام نمایید.