پرسش خود را مطرح نمایید
۲۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۵
  1. مشاوره حقوقی آنلاین
  2. حقوق اسناد رسمی
  3. امور ملکی

چگونه میتوان فنس کشی دور باغ را به صورت قانونی انجام داد؟

با سلام. ما دارای دو قطعه زمین با کاربری باغ مشجر در روستا هستیم و اقدام به فنس کشی کردیم که دهیار مانع کار شد و تهدید کرد که اگر پایه کار بگذارید میکنم. بعد از نصب پایه ها کسی پایه ها از زمین کنده ولی دهیار اظهار بی اطلاعی میکند. البته متراژ باغها ۱۰۰۰ متر و ۷۵۰ متر میباشد. من ۳ سوال دارم از خدمتتون اول اینکه آیا مجوز فنس کشی برای باغ های ما صادر میشود و چه مراحلی دارد؟ البته این موضوع را یادآور میشوم که متراژ اکثر باغها در ان روستا همین حدود یا یک مقدار کمتر و بیشتر هست و اکثر باغها دیوار کشی یا فنس کشی شده اند. دوم اینکه آیا در قسمتهایی که مشرف به راه میباشد باید عقب نشینی کنیم و بعد فنس کشی کنیم.قصد ما فنس کشی بدون هیچ دیواری هست و پایه ها در زمین قرار میگیرند. سوم اینکه آیا برای باغ مجاور که حق راه آب از باغ ما دارد ما باید عقب نشینی یا اقدام خاصی بکنیم؟

1 پاسخ

با سلام و تشکر از حسن اعتماد شما؛ مطابق بخشنامۀ شمارۀ 211618ـ020ـ53 مورخ 13ـ05ـ1393 رئیس سازمان امور اراضی کشور، در قسمت (و ـ دیوارکشی) و بند 2 از آن قسمت: 1ـ لازم است که باغ سند مالکیت شش دانگ داشته باشد یا در صورت مشاعی بودن، یکپارچگی باغ با فنس‌کشی حفظ شود. 2ـ باغ‌هایی که مساحت کمتر از 1500 مترمربع داشته باشند، صرفاً قابل فنس‌کشی و نه دیوارکشی هستند، فنس‌کشی باغ شما امکان‌پذیر است. 3ـ فنس می‌تواند ارتفاعی بیشتر از یک متر و 20 سانتی‌متر داشته باشد و محدودیت ارتفاع صرفاً در مورد دیوارکشی است. 4ـ اگر عرفاً در آن محدوده دیوارکشی یا فنس‌کشی رایج باشد، مجوز بر طبق بخشنامه به راحتی صادر می‌شود. 5ـ دهیار یا هر شخص دیگر اختیار قانونی قلع و قمع کردن (کندن) دیوارهای شما را ندارد و چنین اقدامی باید از طریق مراجع قضائی در اجرای مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صورت بگیرد و مرجع درخواست آن، جهاد کشاورزی شهرستان یا سازمان امور اراضی کشور است. 6ـ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حق نظارت بر رعایت مقررات و حدود مجوز شما را دارد و اخذ مجوزها از سازمان جهاد کشاورزی شهرستان صورت می‌گیرد و از آن مرجع باید پیگیری کنید، در صورت نقض حقوق قانونی شما از طرف نهادهای دولتی و عمومی، دیوان عدالت اداری مرجع دادخواهی خواهد بود. 7ـ اگر صاحب باغ مجاور حق راه آب (یعنی حق ارتفاق) در باغ شما را دارد، تنها موردی که باید رعایت کنید آن است که عملاً دسترسی صاحب باغ مجاور به راه آب با محدودیت مواجه نشود و وی بتواند مانند سابق از حق خود استفاده کند. همینطور در مورد راه‌هایی که اختصاصی باغ شما نبوده و دیگران از پیش سابقۀ عبور و مرور از آن را دارند، نباید مانع ایجاد شود. 8ـ با در نظر گرفتن موارد فوق نسبت به اخذ مجوز از جهاد کشاورزی شهرستان اقدام کنید و در صورت عدم موافقت، رد درخواست خود را با پرسیدن علت آن، حتی‌الامکان به نحو کتبی دریافت کنید.