پرسش خود را مطرح نمایید
۰۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۴۸
  1. مشاوره حقوقی آنلاین
  2. حقوق اسناد رسمی
  3. امور ملکی

مدیریت مجتمع مسکونی

یک واحدبا یک پارکینگ رسمی مندرج در سندم در طبقه چهار یک مجتمع مسکونی 11 واحده دارای فقط 5 پارکینگ خریده ام. ساکنان اعم از مالک و مستاجر سالهاست زیربار رعایت قوانین اپارتمانها نمی روند. هرج و مرج و خسارت زیادی بمن وارد شده. مثلا من که منزل را از ابتدا رهن داده ...

1 پاسخ
مهسا دهقان
دانش‌آموخته دانشگاه شهید بهشتی و هم‌بنیانگذار لامینگو

سلام اگرچه طبق ماده ۴ ق تملک آپارتمان‌ها، پرداخت هزینه مشاعات اجباری است اما با توجه به اینکه طبق مواد متعدد از جمله ماده ۶ این قانون و ماده ۶ آیین نامه اجرایی، هر اقدام عملی برای الزام مالکین منوط به تشکیل مجمع عمومی و سپس هیات مدیره است، مالکی که در اقلیت فاحش قرار دارد راه بسیار سختی در پیش دارد مگر تعدادی از مالکین ديگر را با خود همراه نماید. می‌توان تمام مالکین را از طریق ارسال اظهارنامه به تشکیل مجمع عمومی و تعیین هیات مدیره دعوت نمود و در صورت عدم تمکین برای مطالبه خسارت بابت کارشکنی‌ها به دادگاه مراجعه نمود اما راه سخت و طولانی است و اگر واحد ولو با ضرر فروخته شود به صرفه‌تر است. در خصوص اتاق سرایداری هم می‌توان مطالبه اجرت المثل و تخلیه کرد. در خصوص پارکینگ هم می‌توانید دعوای کیفری تحت عنوان مزاحمت مطرح کنید و لازم است نظر کارشناس رسمی را در این مورد به شکایت خود ضمیمیه نمایید.