پرسش خود را مطرح نمایید
۱۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۱۴
  1. مشاوره حقوقی آنلاین
  2. حقوق اسناد رسمی
  3. امور ملکی

حقوق مستاجر در قراردادهای اجاره طولانی مدت چیست؟

اگرباغی رابه مدت بیش از10سال به مستاءجری اجاره بدهیم آیا مستاءجردارای حق وحقوقی میشود؟

1 پاسخ

با سلام و تشکر از حسن اعتماد شما؛ بر طبق مقررات قانون مدنی به عنوان قانون عام و قوانین روابط موجر و مستأجر بنا به تاریخ انعقاد قرارداد، حقوق مستأجر در عین مستأجره (در اینجا باغ شما)، منحصر به اجاره‌نامه و توافقاتی است که در طول مدت اجاره یا پیش از آن میان موجر و مستأجر منعقد شده است و مستأجر به صرف اینکه در مدتی طولانی، باغ را در اختیار داشته است صاحب حقی خارج از موارد مقرر با شما نخواهد بود. اما در خصوص وضعیت درختان و اعمال باغداری بنا بر مواد 502 تا 506 از قانون مدنی: اگر مستأجر بدون اجازه بنایی ساخته یا درختکاری نموده باشد موجر می‌تواند آن را تخریب و قطع کند اما اگر به موجب عقد اجاره اختیار درختکاری و ساختن بنا (لااقل در راستای باغداری) را داشته، نمی‌توانید وی را وادار به خراب کردن یا کندن درخت‌ها کنید و درخت‌ها و ساختمان‌ها در صورتی که بعد از انقضای اجاره باقی بماند و شما باغ را تصرف کنید، مستأجر می‌تواند اجرت‌المثل آنها را از شما دریافت کند و اگر اجاره تمام شود و همزمان مستأجر بر آن تصرف داشته باشد، شما می‌توانید اجرت‌المثل زمین و درختان و بنا را از ایشان دریافت کنید.