پرسش خود را مطرح نمایید
۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۳
  1. مشاوره حقوقی آنلاین
  2. حقوق خانواده
  3. طلاق

عسر و حرج چیست؟

اثبات عسر و حرج برای طلاق در صورت زندانی بودن همسر چگونه است و چه باید کرد؟

1 پاسخ

عسر و حرج به معنای سختی و مشقتی است که در اثر اتفاقی ( مثل زندانی بودن همسر) برای شما ایجاد شده است و با شهادت شهود قابل اثبات است.