پرسش خود را مطرح نمایید
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۲۰
  1. مشاوره حقوقی آنلاین
  2. حقوق اسناد رسمی
  3. اسناد ملکی

دعوی مالکیت اموال غیر منقول

یکی از فامیل از بنده شکایت کرده که مادر مرحوم من زمینی که در مهریه اش بوده به ایشان فروخته ایشان هیچ سند و مدرکی در این رابطه از مادرم ندارد ففط پنج نفر از فامیل بر ادعای ایشان شهادت داده اند نظر به اینکه مادر من 11 سال پیش فوت شده و نیز سواد داشته و توانایی امضا کردن داشته. بنده باید چگونه عمل کنم قابل بذکر است که این ادعا با شناخت از مادر غیرقابل پذیرش است در ضمن مادربزرگ بنده در قید حیات است وجز شاهدین و نیز شاکی دایی بنده است.

1 پاسخ

با سلام. چنانچه ملک مورد دعوا دارای سند رسمی باشد دعوای اثبات مالکیت مطرح شده از سوی طرف مقابل شما قابلیت استماع نداشته و قابل پیگیری نیست. اما چنانچه ملک مورد نظر فاقد سند رسمی ثبتی باشد باید ادله خواهان که شامل مبایعه نامه یا شهادت شهود می‌باشد مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس آن‌ها تصمیم گیری شود.