نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی و نکات حقوقی آن را بیشتر بشناسیم

2 ماه پیش
نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی

یکی از اهداف مهم در هر سازمان یا کسب‌وکار، درآمدزایی صحیح و کنترل منابع مالی می‌باشد تا از این طریق بتواند سرمایه خود را افزایش داده و به‌تبع آن، تجارت خود را گسترش دهد. برای رسیدن به این هدف، باید میان هزینه‌های شرکت از یک سو و درآمدهای شرکت از سویی دیگر، تناسب لازم ایجاد گردد که این امر تنها توسط نیرویی محقق می‌شود که تخصص و تجربه مورد نیاز را داشته باشد؛ این نیروی متخصص مدیر مالی نام دارد و از طریق انعقاد نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی جذب می‌گردد.

ما در این مقاله سعی داریم به شرح وظایف و اهمیت نقش مدیر مالی در سیستم کاری سازمان و همچنین به توضیح چگونگی انعقاد نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی و مندرجات آن بپردازیم.

برای دستیابی به نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی، از طریق لینک زیر وارد بانک قرارداد لامینگو شده و قرارداد مورد نظر را دریافت نمایید:

دریافت نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی

 

مدیر مالی کیست و چه نقشی در سازمان دارد؟

مسائل مالی در شرکت بسیار پیچیده و مهم است؛ در نتیجه باید پیوسته مورد رسیدگی قرار گیرد. مدیر مالی برای بررسی مالی در شرکت و ایجاد توارن میان منابع مالی، از طریق نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی به استخدام شرکت درمی‌آید تا اصول مدیریتی را بر منابع مالی کسب‌وکار اعمال نماید و فعالیت‌های مالی را سازماندهی، کنترل و اجرا نماید.

در هر شرکت و یا سازمانی تمامی تصمیمات مربوط به منابع مالی مانند کاهش و یا افزایش این منابع، تصمیمات راجع به سرمایه‌گذاری‌های مختلف شرکت و همچنین تصمیمات راجع به سود و زیان همگی از طریق و یا با مشورت مدیر مالی أخذ می‌گردد.

مدیر مالی با ایجاد یک طرح کلی از بودجه و اختصاص آن به بخش‌های مختلف سازمان، بر روند مصرف این منابع مالی نظارت می‌نماید و از تخصیص صحیح سرمایه و استفاده بهینه از آن اطمینان حاصل می‌نماید. به عبارت دیگر، مدیر مالی همان نیروی متخصصی است که با به‌کارگیری تاکتیک‌های حرفه‌ای، شرکت را به هدف بهره‌برداری مطلوب از منابع اقتصادی خویش می‌رساند.

 

مدیر مالی چه وظایفی دارد؟

مدیر مالی وظیفه دارد گزارشی از سرمایه‌گذاری‌های شرکت و همین‌طور مطالبات و دیون تهیه نموده و بر آن اساس سیاست‌های مدیرتی را برای رسیدن به اهداف مورد نظر شرکت اتخاذ نماید. همچنین با بررسی حساب‌های شرکت، صورتحساب مالی را تنظیم گرداند.

از دیگر وظایف مدیر مالی شرکت که در نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی ذکر می‌گردد، ارائه طرح بودجه شرکت، تنظیم فیش‌های حقوقی، نگهداری مدارک مالی، تنظیم قیمت محصول یا خدمت سازمان، پیگیری مطالبات و پرداخت دیون شرکت، طبقه‌بندی حساب‌ها، ارزیابی عملکرد مالی بخش‌های مختلف، نظارت بر دارایی شرکت و نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه‌های مالی می‌باشد.

 

نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی

 

مهارت‌های مورد نیاز مدیر مالی

مهارت‌های مدیر مالی که با انعقاد نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی جذب سازمان مربوطه می‌گردد، عبارت است از:

1) مهارت‌های ارتباطی

مدیر مالی در شرکت با بخش‌های گوناگون و کارکنان آن بخش‌ها در ارتباط است؛ در نتیجه باید مهارت‌های ارتباطی بالایی داشته باشد. همین‌طور مدیر مالی با سایر مدیران شرکت همکاری می‌نماید. بنابراین باید از مهارت‌های برقراری ارتباط برخوردار باشد.

2) مهارت‌های تحلیلی

مدیر مالی باید دارای توانایی تحلیل باشد تا بتواند ریشه مشکلات مالی را یافته و آن‌ها را بررسی و حل نماید. همین‌طور باید به اندازه کافی به دانش ریاضیات و تحلیل داده‌ها وارد باشد.

3) مهارت‌های علمی

شخصی که به‌عنوان نیروی مالی در شرکت فعالیت می‌کند، باید متخصص بوده و فارغ‌التحصیل رشته‌های مربوط به شغل مدیریت مالی مانند اقتصاد باشد. همچنین باید علم مدیریت منابع مالی را داشته و با قوانین مختلف مانند قانون تجارت و قانون بیمه و مالیات که در امر مدریت منابع مالی نقش دارند نیز آشنایی کافی داشته باشد.

4) مهارت‌های شغلی

مدیر مالی سازمان باید مهارت‌های مورد نیاز برای انجام وظیفه مورد نظر را داشته باشد؛ برای مثال مدیر مالی باید از روحیه رهبری برخوردار بوده تا بتواند بخش‌های مختلف و افرادی را که تحت نظر وی فعالیت می‌کنند، کنترل نماید. همین‌طور مدیر مالی باید شخصیتی محکم داشته تا بتواند تصمیمات قاطع گرفته و در حل مسائل پیچیده و دشوار، متزلزل نگردد.

این مهارت‌ها در هنگام استخدام مدیر مالی با انعقاد نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی، مورد توجه کارفرما قرار خواهد گرفت.

 

نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی

قرارداد استخدام مدیر مالی یکی از انواع قراردادهای مشمول قانون کار است که ممکن است به‌صورت کتبی یا شفاهی منعقد گردد. ‌نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی بر اساس قانون کار میان مدیر مالی و کارفرما تنظیم می‌گردد و بر اساس نیاز و توافق طرفین ممکن است موقت یا دائم باشد.

همچنین قانون کار در ماده 7 خود، قرارداد کار را تعریف می‌کند که طبق آن قرارداد استخدامی، یک توافق است که میان کارگر و کارفرما امضا می‌گردد. در مواد بعدی قانون کار به تعریف کارگر و کارفرما می‌پردازد و کارگر را این‌چنین تعریف می‌نماید: «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم، سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند». ماده 3 قانون کار نیز، کارفرما را شخصی حقیقی یا حقوقی می‌داند که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل مبلغی کار می‌کند.

در نهایت در قرارداد استخدامی تعهدات طرفین، میزان حقوق، نوع کار یا حرفه مورد نظر، ساعات کار، محل انجام کار، تاریخ و مدت انعقاد قرارداد و مواردی دیگر مانند بیمه درج می‌گردد.

 

شرط محرمانگی در نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی

از آن‌جا که اطلاعات زیادی از شرکت در اختیار مدیر مالی می‌باشد، درج شرط محرمانگی در نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی اهمیت ویژه‌ای دارد تا از این طریق، مدیر مالی ملزم گردد این اطلاعات را در اختیار دیگر سازمان‌ها خصوصاً شرکت‌های رقیب قرار ندهد و اسرار شرکت را افشاء ننماید.

 

نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی

 

حقوق و مزایای مدیر مالی در نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی

شورایعالی کار هر ساله نرخ مشخصی را به‌عنوان پایه حقوق کارگر مشخص می‌نماید. پایه حقوق به این معناست که حداقل مبلغی که کارگر دریافت می‌دارد باید مطابق با حقوق پایه تصویب‌شده باشد و کارگر و ‌کارفرما نمی‌توانند بر کمتر از آن توافق نمایند؛ اما توافق بر مبلغ و حقوق و دستمزدی بیشتر از پایه حقوق جایز است.

بیمه تأمین اجتماعی در قرارداد کار

کارفرما مؤظف است کارکنان خود را بیمه نماید و این بیمه تحت نظر سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌گردد. سازمان تأمین اجتماعی با هدف ایجاد رفاه و حمایت تمامی کارکنان و مردم به وجود آمده است و در حال حاضر داشتن بیمه برای تمام افراد شاغل ضروری می‌باشد.

سازمان تأمین اجتماعی بازرسان خود را به اداره‌ها و کارخانه‌ها می‌فرستد تا شرایط بیمه کارمندان و کارگران سازمان را بررسی نموده و اگر مشمول بیمه نباشند، کارفرما ملزم به پرداخت خسارت‌های زیادی خواهد شد. در نتیجه بند مربوط به بیمه در نمونه قرارداد استحدام  مدیر مالی اهمیت ویژه‌ای برای طرفین دارد.

دیگر مزایای مدیر مالی

از آن‌جا که نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی بر اساس قانون کار تنظیم می‌شود، مدیر مالی از مزایایی دیگر مانند حق سنوات که بر اساس آن شخص به ازای هر سال کار کردن، مبلغی به اندازه یک ماه حقوق دریافت می‌دارد، عیدی، پاداش، کمک‌هزینه‌های مختلف، وام‌های دریافتی و حق اضافه‌کاری برخوردار می‌باشد.

 

مزایا و معایب مدیریت مالی

سمت شغلی مدیریت مالی نیز مانند تمام مشاغل دیگر مزایا و معایبی دارد. از جمله مزایای سمت شغلی مدیریت مالی، می‌توان به جایگاه شغلی بالا، بازار شغلی مطلوب، درآمد بالا، آینده کاری نضمین‌شده، اعتبار مثبت و رضایت فردی از داشتن چنین شغلی اشاره نمود.

از معایب شغل مدیریت مالی نیز می‌توان به فشار کاری زیاد، ارتباط با افراد مختلف، درگیری‌های حقوقی و ریسک شغلی از لحاظ مالی اشاره نمود. ریسک شغلی در این جایگاه کاری بسیار زیاد است؛ چرا که ممکن است مدیر مالی منابع مالی شرکت را در اختیار داشته و با تصمیمات اشتباه باعث از بین رفتن کلی یا جزئی سرمایه شود.

 

نحوه مصاحبه با مدیر مالی

امروزه باتوجه به رونق کسب‌وکارهای مختلف و همین‌طور گسترش اینترنت، فرصت‌های شغلی خوبی برای افراد مهیا گشته است که اگر افراد بتوانند در مصاحبه آن موفق شوند و توانایی‌های خود را ثابت کنند، می‌توانند موقعیت شغلی مناسبی برای خود فراهم نمایند.

در مصاحبه‌های شغلی، درباره محل زندگی، علایق شخصی و ویژگی‌های شخصیتی سؤال می‌گردد. این سؤال‌ها از این جهت است که کارفرما تشخیص دهد شخص کارجو روحیه و شخصیت مورد نظر برای مدیریت را دارا می‌باشد یا خیر؛ برخی از این پرسش‌ها به این صورت است:

1) بزرگ‌ترین چالشی که تا به حال با آن مواجه بوده و آن را حل نموده‌اید چیست.

2) نقاط ضعف و قوت شما چیست.

3) چه انگیزه‌ای برای اشتغال به سمت مدیر مالی دارید.

4) چه ویژگی‌ای شما را از سایر کارجویان متمایز می‌نماید.

5) اگر شرکت را در وضعیتی بدی قرار دهید چه می‌کنید.

و همچنین سؤالات تخصصی که مهم‌ترین بخش مصاحبه است و در واقع با این سؤالات است که کارفرما سطح علمی و مهارت‌های تخصصی شخص را بررسی می‌نماید و مجاب می‌گردد کار مدیریت مالی را به کارجو بسپارد یا خیر؛ برخی از این پرسش‌ها عبارت‌اند از:

1) صورت‌های مالی اساسی را توضیح دهید.

2) سرمایه در جریان چیست.

3) سرمایه منفی چیست.

4) چگونه احتمال خطا در محاسبات را کاهش می‌دهید.

و …

این‌ها همه مواردی از سؤال‌هایی که است که ممکن است در مصاحبه با نیروی مدیریت مالی پرسیده شود و شخص متقاضی اگر بتواند از طریق پاسخگویی به این پرسش‌ها توانایی‎‌های خود را ثابت کند، از طریق نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی جذب شرکت می‌گردد.

 

کانال تلگرام لامینگو

 

سخن پایانی با مخاطب

سمت شغلی مدیریت مالی از حساسیت‌های زیادی برخوردار است و نیروی مدیریت مالی، از طرفی به‌دلیل حساسیت بخش‌های مالی و از طرفی به‌دلیل سمت مدیریت، یکی از اساسی‌‌ترین ارکان هر مجموعه‌ای می‌باشد. این موضوع سبب گردیده استخدام مدیر مالی در شرکت نیز ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های خاص خودش را داشته باشد. در نتیجه تمام موارد مذکور، انعقاد صحیح نمونه قرارداد استخدام مدیر مالی می‌تواند استخدام و جذب نیروی مدیریت مالی را به‌درستی و با استانداردهای مد نظر طرفین به انجام رساند.

ما در بلاگ حقوقی لامینگو، سعی بر این داشتیم مسائل حقوقی گوناگون را ساده و مفصل مطرح نموده و در اختیار شما قرار دهیم. اگر تمایل به مطالعه بیشتر محتواهای حقوقی دارید، بلاگ لامینگو در انتظار شماست.

5
برچسب ها :
نویسنده مطلب زهرا حامد

دیدگاه شما

5 دیدگاه