توضیحات

پرسش و پاسخ :

بندها و شرط‌های مورد نیاز خود را با پاسخ دادن‌ به پرسش‌های مربوط به هر قرارداد تعریف کنید. در اين راستا ما نيز با ارائه راهنما به شما در انتخاب پاسخ‌های مناسب كمك خواهيم كرد.

تکمیل اطلاعات :

اطلاعات مربوط به قرارداد خود را در اين مرحله وارد می‌نمایید. قابل ذكر است كه ثبت اطلاعات تكميلی كاملا اختياری بوده و صرفا جهت تسريع در آماده سازی متن كامل قرارداد شما در نظر گرفته شده است.

دریافت قرارداد :

فايل قرارداد کامل شده خود را با پرداخت هزینه آن دریافت نمایید. همچنين مي توانيد در پروفايل در بخش قراردادهاي من، آن را تا ٢بار ويرايش نماييد. همواره دسترسی به دو نسخه ويرايش شده از آن قرارداد برای شما فراهم است.


در طی تمامی مراحل ذکر شده می‌توانید از خدمات مشاوره‌ای تخصصی بهره ببرید.