قرارداد کار در منزل (استخدام موقت)

45,000 تومان
قرارداد کار در منزل (استخدام موقت)

قرارداد کار در منزل، دورکاری یا Teleworking

 

گاهی ممکن است بنا به دلایل مختلفی طرفین یک رابطه همکاری تصمیم به پیشبرد کار خود به‌صورت دورکاری و یا همان کار در منزل بگیرند. با توجه به اینکه در این نوع رابطه شخص کارفرما و همکار در یک محیط مشخص بانام محل کار حضور ندارند و به‌عبارت‌دیگر شخص دور کار فعالیت‌ها و وظایف خود را عموماً در منزل خود و از راه دور انجام می‌دهد درنتیجه این نوع قرارداد دارای یکسری شرایط و نکات حقوقی مختص به خود است.

قرارداد کار در منزل چه نوع قراردادی است؟

 

با توجه به شرایط خاص قرارداد کار در منزل، نوع قراردادی که میان طرفین قرارداد یعنی شخص دور کار و کارفرما تنظیم می‌گردد حائز اهمیت فراوان است. در رابطه بااینکه نوع قرارداد کار در منزل چیست باید قصد و هدف طرفین از تنظیم قرارداد و نوع فعالیت دور کار را موردتوجه قرارداد. اگر نوع فعالیت و کار در منزل به نحوی باشد که مستلزم فعالیت دور کار در ساعات مشخصی است و به‌عبارت‌دیگر طرفین ساعات خاصی را تحت عنوان ساعات کاری برای شخص مشخص می‌کنند و از طرفی شخص کارفرما قادر به کنترل رعایت این ساعات توسط شخص دور کار را دارد درنتیجه این نوع قرارداد یک نوع قرارداد استخدام موقت به‌صورت دورکاری خواهد بود. اما گاهی ممکن است طرفین بنا به دلایلی قادر به تعیین ساعات مشخص و بازه‌ی زمانی خاصی برای فعالیت شخص دور کار نباشند و درنتیجه قرارداد در قالب قرارداد کار در منزل به‌صورت قرارداد کار معین باشد.

قرارداد کار در منزل تحت شمول چه قانونی قرار می‌گیرد؟

 

با توجه به‌ویژگی‌های خاص فعالیت‌های دورکاری، در کنار تعیین دقیق تعهدات و وظایف طرفی نسبت به یکدیگر شرایط خاص این نوع فعالیت نیز باید به نحو روشن و دقیقی برای طرفین تبیین گردد. اطمینان‌بخش‌ترین راه برای پیشبرد قانونی یک رابطه دورکاری تنظیم قرارداد کار در منزل در میان طرفین خواهد بود. از طریق تنظیم این قرارداد علاوه بر تبیین دقیق تمامی تعهدات و وظایف هر دو طرف در قبال یکدیگر، این قرارداد مانعی بر سر راه اختلافات احتمالی در آینده نیز خواهد بود.

محل کار شخص دور کار مطابق قرارداد کار در منزل کجا خواهد بود؟

 

با توجه به اینکه فعالیت شخص در قرارداد کار در منزل به‌صورت دورکاری است درنتیجه محل کار شخص دور کار مانند سایر قراردادهای استخدامی در یک مجموعه یا شرکت خاصی نخواهد بود. منزل شخص عموماً محل کاری است که برای شخص دور کار در نظر گرفته خواهد شد. از طرفی ممکن است طرفین باوجود دورکاری اما شرایط خاصی را در رابطه با محل کار در قرارداد کار در منزل در نظر بگیرند، برای مثال ممکن است کارفرما شروطی ازجمله داشتن امکانات خاص در محل کار در جهت انجام موضوع قرارداد، نبود هیچ‌گونه اختلال در محل کار حین انجام کار و امثالهم را در قرارداد قید کند.

 

عدم تنظیم قرارداد کار در منزل، بزرگترین اشتباه در فعالیت‌های دورکاری!

 

با توجه به ویژگی‌های خاص فعالیت های دورکاری، در کنار تعیین دقیق تعهدات و وظایف طرفی نسبت به یکدیگر شرایط خاص این نوع فعالیت نیز باید به نحو روشن و دقیقی برای طرفین تبیین گردد. اطمینان‌بخش‌ترین راه برای پیشبرد قانونی یک رابطه دورکاری تنظیم قرارداد کار در منزل در میان طرفین خواهد بود. از طریق تنظیم این قرارداد علاوه بر تبیین دقیق تمامی تعهدات و وظایف هر دو طرف در قبال یکدیگر، این قرارداد مانعی بر سر راه اختلافات احتمالی در آینده نیز خواهد بود.

قرارداد کار در منزل لامینگو، در قالب استخدام موقت!

 

در قرارداد پیش رو تمام سعی تیم حقوقی لامینگو بر آن بوده تا ضمن در نظر گرفتن تمام نکات حقوقی و قانونی مرتبط با فعالیت‌های دورکاری، شرایط و نیازهای قراردادی طرفین را نیز در نظر گرفته. امیدواریم با استفاده از این قرارداد تجربه رابطه همکاری از راه دور موفقی برای شما رقم بخورد.

در صورت وجود هرگونه پرسش یا ابهام حقوقی می‌توانید با مشاوران حقوقی ما در لامینگو در ارتباط باشید.

پرسش های متداول

پرسش و پاسخ
پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش شما با موفقیت ثبت شد ، پاسخ از طریق پیامک یا ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.