قرارداد کار درصدی

45,000 تومان
قرارداد کار درصدی

قرارداد کار درصدی: سود کارفرما در سود کارگر!

قرارداد کار درصدی چگونه قراردادی است؟

قرارداد کار درصدی یا پورسانتی از قراردادهایی است که تحت شمول قانون کار قرار دارد؛ زیرا در این قرارداد، کارفرما عاملی را استخدام می‌کند که به دستور و تحت نظارت وی، فعالیت مورد نظر کارفرما را اجرا و در قبال آن حقوق دریافت می‌کند. بنابراین، قرارداد کار درصدی ماهیتاً یک قرارداد کار است. در قرارداد کار درصدی، کارگر ـ عامل یا فرد جذب‌شده ـ علاوه بر دریافت حقوق الزامی در تحت مقررات قانون کار، درصدی از درآمد کارفرما را که ناشی از تلاش‌های وی است، دریافت می‌دارد. این نسبت دریافتی در اصطلاح «پورسانت» نامیده می‌شود که به معنای «درصد» است.

 

بکارگیری قرارداد کار درصدی مزایای چشمگیری دارد!

اختصاص بخشی از سود فعالیت کارگر به وی، موجب تشویق کارگر به فعالیت پربازده و سودآورتر می‌گردد. از طرفی، قرارداد کار درصدی از مقابلۀ میان کارفرما و کارگر می‌کاهد؛ زیرا هر دو را در قسمتی از منافع یک کسب‌وکار سهیم می‌نماید. همچنین، در صورت تعدد کارگران درصدی، رقابت در بازدهی و کسب سود موجب فعالیت و پیگیری روزافزون آن‌ها خواهد شد.

قرارداد کار درصدی برای کارفرما مزیت اقتصادی نیز دارد: کارفرما با پرداخت حداقل دستمزدهای الزامی مقررات کار، بقیۀ مزد را به صورت متغیر بنا بر فعالیت کارگر به وی پرداخت می‌کند. با این روش استخدامی، کارفرما می‌تواند علاوه بر پرداخت دستمزدی که نسبت به ادای آن رضایت بیشتری دارد، در بازار یا مواضع اقتصادی قرارداد نیز فعالیت مؤثرتری داشته باشد و برآیند دقیق‌تری از وضعیت موجود کسب کند.

 

موارد لازم در یک قرارداد کار درصدی حرفه‌ای چیست؟

در قرارداد کار درصدی، موضوعات زیر باید به‌تفصیل مورد توجه قرار گیرند:

طرفین و موضوع قرارداد:

در قرارداد کار درصدی، طرفین باید با رعایت مقررات قانونی اقدام به توافق نمایند زیرا قرارداد کار درصدی یک قرارداد کاملاً خصوصی نیست. همینطور، موضوع فعالیت عامل در هر زمینه‌ای که باشد باید به نحو دقیق تبیین شود.

مدت قرارداد، زمان فعالیت و حقوق عامل:

مدت قرارداد، طول دوره آزمایشی، ساعات کاری، حقوق و مزایای عامل با رعایت قانون و مقتضیات قراردادی، و درصد ناشی از فعالیت وی در قرارداد کار درصدی باید تعیین گردد.

محدودۀ فعالیت:

حیطۀ فعالیت عامل، به لحاظ محل یا مقاصد کاری و تجاری باید معلوم و معین باشد.

محدودیت‌های حقوقی عامل:

از آنجا که عامل فعالیت خود را به نام کارفرما انجام می‌دهد، باید موازینی در راستای پذیرش تعهدات به نام و عنوان کارفرما به نحو مشخص در قرارداد کار درصدی تعبیه شود.

دستورالعمل‌های کارفرما و آموزش‌های لازم:

 با توجه به فعالیت عامل در راستای منافع کارفرما، دستورالعمل‌هایی جامع در راستای نحوۀ فعالیت وی باید تهیه شده و در قرارداد کار درصدی به آن ارجاع صورت گیرد. عامل باید آموزش‌ها و راهنمایی‌های لازم را از سوی کارفرما دریافت نموده و به کار بندد و به موجب قرارداد نسبت به رعایت دستورات و آموزش‌های مذکور متعهد شود.

نظارت بر فعالیت عامل:

کارفرما در راستای احراز عملکرد بهینۀ کارگران تحت استخدام خود، باید سازوکاری جهت نظارت بر شیوۀ فعالیت آن‌ها داشته باشد.

تخصیص هزینه‌ها:

هزینه‌های لازم جهت اجرای تعهدات عامل و تأمین ابزار لازم جهت فعالیت وی و هزینه‌های آن از موارد لازم جهت حفظ حقوق طرفین در قرارداد کار درصدی است.

حفظ منافع مادی و معنوی کارفرما:

تعهدات عامل در قبال اطلاعات، روش‌ها و لوازمی که کارفرما در اختیار وی قرار می‌دهد، باید در قرارداد مورد ملاحظه قرار گیرد.

ضمانت‌های اجرائی:

ضمانت‌های تخلف از شروط قراردادی ضمن رعایت مقررات آمره قانون کار، باید در قرارداد کار درصدی تعیین شود تا از تضییع حقوق طرفین جلوگیری شود.

 

قرارداد کار درصدی لامینگو: قراردادی جامع برای کارفرمایان!

تیم حقوقی لامینگو با ملاحظۀ تخصصی هر آنچه که در یک قرارداد کار درصدی به لحاظ حقوقی و تجاری لازم است، قرارداد کار درصدی اختصاصی خود را برای متقاضیان استخدام عاملان یا کارگران درصدی/پورسانتی تنظیم نموده است.

کارفرمایان متقاضی جذب کارگران و عاملان درصدی، با نظر بر مزایای آن که در مقدمۀ این نوشتار ذکر شد، می‌توانند قرارداد کار درصدی را جایگزین بخشی از قراردادهای کار معمول خود نمایند. با استفاده از قرارداد کار درصدی لامینگو، می‌توانید ضمن افزایش بازدهی و سود تجارت خود توأم با حفظ رضایت و تشویق کارگران در این راستا، روابط حقوقی خود را با آنها به نحو حرفه‌ای تنظیم نمایید. علاوه بر آن، استفاده از خدمات مشاوره‌ای و سفارشی نمودن قرارداد کار درصدی از سوی لامینگو برای شما میسر شده است.

پرسش های متداول

پرسش و پاسخ
پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش شما با موفقیت ثبت شد ، پاسخ از طریق پیامک یا ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.