قرارداد مشارکت مدنی

70,000 تومان
قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی خصوصی: کسب سود با تشریک مساعی!

قرارداد مشارکت مدنی خصوصی چیست؟

مشارکت افراد در فعالیت‌های مختلف تجاری و غیرتجاری شاکله اولیه شرکت‌ها بوده است. مبنای شراکت بر جمع نمودن آورده‌های طرفین جهت آغاز به یک فعالیت مبتنی بر شراکت و سهیم شدن در سود ناشی از این شراکت است. قرارداد مشارکت مدنی خصوصی، قراردادی است که به تنظیم روابط افرادی می‌پردازد که قصد دارند با شراکت در آورده‌های خود و تقسیم وظایف، یک همکاری خصوصی را جهت تحصیل سود از آورده‌های خود آغاز کنند.

بر اثر قرارداد مشارکت مدنی خصوصی، شرکت به معنای تجاری آن تشکیل نمی‌شود؛ هرچند که ممکن است نوع فعالیت تجاری باشد. قرارداد مشارکت مدنی شراکتی را بین افراد فراهم می‌آورد که هر یک از طرفین در این شراکت آورده‌ای دارند. این آورده ممکن است وجه نقد، اموال، ابزار، ایده و فعالیت باشد. در قرارداد مشارکت مدنی هر یک از آورده‌ها درصدی از ارزش شرکت را تشکیل می‌دهد که به آن «سهم‌الشرکه» می‌گویند. عوایدی که از شراکت حاصل می‌شود بر اساس سهم‌الشرکه در میان شرکا تقسیم می‌گردد.

قرارداد مشارکت مدنی خصوصی، نوع فعالیت، میزان آورده‌ها و سهم طرفین در سود حاصل از فعالیت را تعیین می‌کند. از سوی دیگر، در قرارداد مشارکت مدنی به تعهدات و تکالیف هر یک از طرفین و میزان اختیار آنها در پیشبرد اهداف مشارکت تصریح می‌شود. قرارداد مشارکت مدنی خصوصی، قراردادی است که تمامی مواردی که در یک مشارکت لازم است، در چارچوب خود جنبۀ الزام‌آور و قانونی بخشیده و کلیۀ روابط میان شرکا را به نحو منسجم و الزام‌آور تنظیم می‌کند.

 

چه ضرورتی افراد را به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی خصوصی سوق می‌دهد؟

همانطور که پیش‌تر ذکر شد، در قرارداد مشارکت مدنی خصوصی هر یک از طرفین دارای آورده‌ای است. هر کدام از این آورده‌ها ارزش مستقلی دارند اما جمع سرمایه، ایده و فعالیت در یک شخص و توان او برای به کار بردن این ارزش‌ها به تنهایی کافی نیست. از این رو، اشخاصی که دارایی‌های مادی اعم از سرمایه و غیرمادی اعم از اعتبار و توان فعالیت در زمینه‌های مختلف را دارند مبادرت به همکاری در چارچوب مشارکت می‌نمایند. با تشکیل حقوقی این شراکت به وسیلۀ قرارداد مشارکت مدنی خصوصی، اشخاص می‌توانند از آورده‌های یکدیگر به عنوان یک مجموعۀ دارای عملکرد و بازدهی بهره‌مند شوند و به همراه یکدیگر در سود و زیان داشته‌های خود سهیم شوند. حالتی که در غیر آن، توان بهره‌مندی از ارزش‌ها و دارایی‌های خود را نمی‌توانستند داشته باشند.

 

قرارداد مشارکت مدنی خصوصی چه مواردی را باید پوشش دهد؟

طرفین و آورده‌های آنها و میزان سهم‌الشرکه:

آغاز مشارکت بدون تعیین دقیق طرفین قرارداد مشارکت مدنی و ارزش آورده‌های ایشان در قرارداد ممکن نیست؛ زیرا تعهدات و تقسیم سود و تحمل زیان ناشی از شراکت بر همین مبنا مشخص می‌گردد.

موضوع قرارداد یا توضیح مشارکت:

قرارداد مشارکت مدنی خصوصی یک قرارداد متغیر است. با شرح موضوع مشارکتی که میان طرفین شکل می‌گیرد، حیطۀ قرارداد و اختیارات و محدودیت‌های هر یک از طرفین متناسب با آن تعیین می‌شود.

تعهدات هر شریک:

با توجه به آنکه قرارداد مشارکت مدنی خصوصی مبتنی بر جمع آورده‌های هر شخص و مشارکت آنها در راستای هدفی واحد منعقد می‌گردد، هر کدام سهمی در پیشبرد موضوع فعالیت دارند. این تعهدات باید به نحو دقیق مشخص شود و در صورت تخلف از آنها، مقرراتی باید جهت جلوگیری از زیان و در اصل، تشویق طرفین به فعالیت در راستای سودآوری تنظیم شود.

نحوۀ تقسیم عواید حاصل از مشارکت مدنی:

در مشارکت مدنی خصوصی، طرفین در سود و زیان ناشی از فعالیت با یکدیگر سهیم هستند. بنابراین، میزان سهم‌الشرکۀ هر یک از طرفین و نحوۀ تقسیم سود ناشی از فعالیت، از شرایط بنیادین یک قرارداد مشارکت مدنی خصوصی در بین اشخاص است.

مدت قرارداد و خاتمه و فسخ آن:

قرارداد مشارکت مدنی خصوصی برای رسیدن به هدفی مشترک منعقد می‌گردد. با توجه به موضوع مشارکت، با نیل به هدف و میزان سود مورد قصد طرفین یا مشارکت در طول مدتی که طرفین تعیین می‌کنند، قرارداد در قید زمان قرار می‌گیرد. همچنین، در مواردی خارج از پیش‌بینی یا بنا بر میل طرفین که بازتاب آزادی ارادۀ آنها است، امکان فسخ قرارداد باید پیش‌بینی شود تا منافع شخصی هر یک از طرفین مورد توجه قرار گرفته باشد.

تعیین شیوۀ حل اختلاف:

طرفین باید بتوانند در اسرع وقت اختلافات ناشی از قرارداد مشارکت را در میان خود حل‌وفصل نمایند. چراکه منفعت طرفین در فعالیت مشترک ایجاب می‌کند که با حداقل وقفه و تشریفات بتوانند اختلافات خود را حل‌وفصل نمایند. مواعد و مراجعی که جهت حل اختلاف در قرارداد مشارکت مدنی خصوصی تعیین می‌شود، با توجه به اهمیت سرعت و شراکتی که بین طرفین وجود دارد، در تعیین سرنوشت قرارداد و وضعیت مشارکت طرفین نقشی اساسی دارد.

 

قرارداد مشارکت مدنی خصوصی لامینگو: قراردادی مطمئن برای مشارکت مدنی!

تهیۀ یک قرارداد مشارکت مدنی خصوصی جهت آغاز مشارکت و تنظیم روابط فی‌مابین شرکا امری ضروری است تا روابط میان آنها و جمع منافع طرفین را در چارچوبی حقوقی و حرفه‌ای قرار دهد.

بنا بر جنبه‌های مختلف و پیچیدۀ حقوقی و عملی تشکیل و پیشبرد یک مشارکت مدنی فعال و مؤثر، تیم تنظیم قراردادهای لامینگو قراردادی جامع را در این زمینه برای مخاطبان گرامی تدارک دیده است. قرارداد مشارکت مدنی خصوصی لامینگو، پوشش‌دهندۀ تمامی جنبه‌های حقوقی و حیطه‌های مربوط به فعالیت در این قراردادها است. همچنین تمام نکات مذکور که متناسب با مشارکت مدنی است، در آن تعبیه شده است.

نمونۀ اختصاصی «قرارداد مشارکت مدنی خصوصی» لامینگو جهت برآورده نمودن ضرورت‌های شراکت در مشارکت مدنی و تعیین مواردی که در حیطۀ فعالیت مشارکتی خود لازم دارید، همراه با قابلیت سفارشی‌سازی و خدمات مشاوره‌ای مربوط به آن هم‌اکنون در اختیار شما قرار دارد.

پرسش های متداول

پرسش و پاسخ
پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش شما با موفقیت ثبت شد ، پاسخ از طریق پیامک یا ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.