قرارداد اجاره غرفه

50,000 تومان
قرارداد اجاره غرفه

قرارداد اجاره غرفه: توافقی مطمئن برای نمایشگاه‌ها، شوروم‌ها و مجموعه‌های تفکیکی!

قرارداد اجاره غرفه چگونه قراردادی است؟

از انواع مختلف قراردادهای اجاره، می‌توان به قرارداد اجاره غرفه اشاره نمود. با شنیدن عنوان «اجاره»، بیشتر اجارۀ مسکن یا اماکن تجاری و محل‌های کسب به ذهن متبادر می‌شود. اما اجاره غرفه با توجه به ویژگی خاص موضوع و هدف آن، باید تابع مقررات ویژه‌ای باشد.

قرارداد اجاره غرفه برای صاحبان مجموعه‌های تفکیک‌شده یا نمایشگاه‌هایی که برای عرضه کالاها و خدمات به کار می‌روند کاربرد دارد. همچنین، وجود این نمایشگاه‌ها، برای معرفی محصولات و خدمات صاحبان حرفه‌ها و خدمات گوناگون فرصتی بسیار مناسب است.

اختصاص فضای غرفه در نمایشگاه‌ها یا مجموعه‌ها مستلزم رعایت مقررات خاص و تنظیم قرارداد ویژه‌ای است؛ زیرا اجاره غرفه دارای تفاوت‌های منحصربه‌فردی نسبت به سایر انواع اجاره است. در ادامه به برخی از این تفاوت‌ها می‌پردازیم.

 

قرارداد اجاره غرفه چه تفاوتی با سایر قراردادهای اجاره دارد؟

درباره تفاوت قرارداد اجاره غرفه با سایر انواع اجاره، موارد ذیل شایان ذکر است:

اغلب قراردادهای اجاره در مدت‌های طولانی و غالباً یک ساله با تمدید مکرر منعقد می‌شوند؛ در حالی که قرارداد اجاره غرفه ممکن است به صورت هفتگی باشد.

قراردادهای اجارۀ اماکن مسکونی و تجاری تابع تشریفات خاصی هستند؛ در حالی که قرارداد اجاره غرفه به صورت واگذاری فضای محدود بدون طی تشریفات قراردادهای طولانی‌مدت تنظیم می‌شود.

در سایر قراردادهای اجاره اصولاً مالک یک فضای مشخص، مستأجر را بر کلیۀ منافع و فضای آن مسلط می‌کند؛ اما در قرارداد اجاره غرفه، قسمتی از فضای تحت اختیار مالک در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد.

قرارداد اجاره غرفه با توجه به اختصاص غرفه در مجموعۀ نمایشگاهی که دارای غرفه‌های متعدد است، رعایت مقررات خاصی را نسبت به فضای مجموعه علاوه بر قواعد عمومی اجاره ایجاب می‌کند.

در قرارداد اجاره غرفه، موجر یا صاحب مجموعه باید بر فعالیت مستأجر نظارت مستمر داشته باشد، در حالی که در اجاره‌های دیگر چنین امری ضروری نیست.

مستأجر در اجاره غرفه نیازمند دریافت خدمات خاصی از سوی صاحب مجموعه یا نمایشگاه است، اما در سایر انواع اجاره ارائۀ این خدمات به نحو مستقیم و یاری‌گر فعالیت مستأجر نیست.

 

در تنظیم قرارداد اجاره غرفه چه مواردی باید رعایت شود؟

1ـ ذکر طرفین، موضوع و محل قرارداد:

در قرارداد اجاره غرفه، غالباً یک مجموعه یا نمایشگاه که دارای فضاهای اختصاصی متعدد است با معرفی‌کننده یا عرضه‌کنندۀ کالاها و خدمات مبادرت به عقد قرارداد می‌نماید.

موضوع کلی قرارداد اجاره است؛ اما با توجه به ماهیت نمایشگاه یا مجموعه، نوع دقیق فعالیت مستأجر و حیطۀ آن باید مشخص شود.

2ـ خدماتی که به غرفه از سوی موجر ارائه می‌شود:

مستأجر برای فعالیت مؤثر در حیطۀ موضوع قرارداد اجارۀ غرفه، نیازمند دریافت خدماتی از سوی صاحب مجموعه یا نمایشگاه است. خدمات مزبور باید به نحو دقیق در قرارداد اجاره غرفه مشخص شود.

3ـ مدت و مبلغ قرارداد:

با توجه به کوتاه‌مدت بودن قرارداد اجاره غرفه، پرداخت مبلغ اجاره مستلزم تبعیت از مواعد، مقادیر و نسبت‌های خاصی است که در طول مدت قرارداد باید به موجر پرداخت شود.

4ـ تعهدات خاص قرارداد اجاره غرفه:

در این نوع قرارداد، مستأجر جهت حفظ نظم و ادارۀ صحیح نمایشگاه مکلف به رعایت موارد خاصی است که از سوی موجر به صورت متحد بر کل مجموعه مقرر می‌شود. همچنین موجر باید تمهیدات استفاده کارآمد و بهینه و فضایی ایمن و مناسب را جهت فعالیت مستأجر فراهم آورد. این موارد مستلزم ذکر دقیق در قرارداد اجاره غرفه و در صورت لزوم، پیوست‌های آن است.

5ـ مقررات ناظر بر خسارت، فسخ و خاتمۀ قرارداد:

با توجه به ماهیت خاص عمل حقوقی اجاره غرفه و محدودیت‌های ناظر بر زمان و حیطه آن، فسخ این نوع از قرارداد و تعهدات طرفین در هنگام خاتمه آن باید متناسب با طبیعت فعالیت نمایشگاه یا مجموعه و اجاره‌کننده غرفه تنظیم شود و راه‌هایی برای پوشش خسارات احتمالی پیش‌بینی گردد.

 

قرارداد اجاره غرفه لامینگو: پاسخگوی جامع صاحبان مجموعه‌ها و نمایشگاه‌داران!

تیم حقوقی لامینگو، با دقت نظر بر جنبه‌های عملی و حقوقی قرارداد اجاره غرفه، نمونه خود را به مخاطبان تقدیم می‌نماید. قرارداد اجاره غرفه لامینگو با احاطه بر ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد موضوع آن تهیه شده است. مخاطبان این قرارداد نمایشگاه‌داران، صاحبان امتیاز آنها، مجموعه‌های دارای غرفه‌های مجزا و مجتمع‌هایی هستند که قصد اجارۀ فضاهای اختصاصی خود را در مدت‌های کوتاه با قواعد همگون به طرف‌های قرارداد اجاره غرفه دارند. در این قرارداد به موازنۀ حقوق طرفین توجه ویژه‌ای مبذول شده تا مستأجران نیز بتوانند با شرایط اجاره غرفه عملکردی مثبت در راستای توسعه فعالیت خود و اعتلای همزمان مجموعه در پیش گیرند.

پرسش های متداول

پرسش و پاسخ
پرسش خود را مطرح نمایید
پرسش شما با موفقیت ثبت شد ، پاسخ از طریق پیامک یا ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.