تومان 95,000
قرارداد برگزاری جشن

قرارداد برگزاری جشن

برگزاری جشن و انواع مراسم‌ها ازجمله خدماتی است که ممکن است از سوی شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی انجام شود. برای مثال ممکن است شما خدمات برگزاری جشن عروسی خود را به یک موسسه بسپارید اولین گام در راستای داشتن آرامش خاطر و پیشبرد قانونی برگزاری جشنتان تنظیم قرارداد برگزاری جشن است. این سؤال شاید برای شما نیز پیش‌آمده باشد که بحث بیمه در قرارداد برگزاری جشن به چه صورت خواهد بود؟ بحثی که در رابطه با بیمه قرارداد برگزاری جشن مطرح می‌شود، در رابطه با نوع همکاری شخص پیمانکار، در اینجا برگزارکننده جشن با کارکنان تحت سرپرستی خود خواهد بود. اگر شخص پیمانکار یا برگزارکننده جشن موضوع قرارداد افرادی را تحت سرپرستی خود داشته و برای پیشبرد موضوع قرارداد از نیروی کار استفاده می‌نمایند مطابق با قانون تأمین اجتماعی شخص کارفرما موظف است تا ۵ درصد از مبلغ قرارداد را تا زمان ارائه مفاصاحساب پرداخت بیمه توسط شخص پیمانکار نزد خود نگه‌داشته تا از بیمه شدن اشخاص تحت سرپرستی ایشان اطمینان حاصل نماید.

10
تعداد صفحات:
1401/03/17
آخرین بروزرسانی:
تومان 95,000
قیمت قرارداد:

برخی از مشتریان قرارداد‌های لامینگو

قرارداد برگزاری جشن

قرارداد برگزاری جشن، قراردادی با پیچیدگی‌های حقوقی خاص!

برگزاری جشن و انواع مراسم‌ها ازجمله خدماتی است که ممکن است از سوی شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی انجام شود. برای مثال ممکن است شما خدمات برگزاری جشن عروسی خود را به یک موسسه بسپارید اولین گام در راستای داشتن آرامش خاطر و پیشبرد قانونی برگزاری جشنتان تنظیم قراردادی با برگزارکننده جشن است. نوع قرارداد با توجه به ماهیت و موضوع موردتوافق طرفین و همچنین شرایط و مواردی که در قرارداد درج می‌گردد تعیین می‌شود. با توجه به اهمیت ویژه تنظیم این قرارداد و همچنین نکات، ظرایف و پیچیدگی‌های قانونی و قراردادی خاص آن تنظیم آن توسط یک شخص متخصص حقوقی ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر آن استفاده از راهنمایی یک مشاور حقوقی یا وکیل نیز در این زمینه برای شما سودمند خواهد بود.

قرارداد برگزاری جشن چه نوع قراردادی است؟

قراردادها دارای انواع و اقسام مختلفی بوده که با توجه به بندها و به‌طورکلی محتوای آن قرارداد نوع آن نیز تعیین می‌گردد. قراردادها دارای انواع و اقسام مختلفی بوده که با توجه به معیارهای مختلف دارای دسته‌بندی متنوعی نیز هستند. در یک دسته‌بندی کلی قراردادها به انواع قراردادهای استخدامی مطابق قانون کار، قراردادهای مشارکتی و قراردادهای پیمانکاری شامل قرارداد پیمانکاری فردی و قرارداد پیمانکاری گروهی تقسیم می‌شوند. با توجه به اینکه نمونه قرارداد برگزاری جشن به معنای برگزاری یک مراسم یا جشن توسط یک یا چند نفر تحت عنوان مجری یا برگزارکننده جشن و یا حتی پیمانکار برای مدت معین در مقابل دریافت مبلغی است این قرارداد در زمره یکی از انواع قراردادهای پیمانکاری قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه تعداد افرادی که به‌عنوان پیمانکار مشغول به انجام موضوع قرارداد می‌شوند به‌صورت تک نفره یا گروهی هستند قرارداد ممکن است به‌صورت قرارداد پیمانکاری انفرادی یا قرارداد پیمانکاری گروهی تنظیم گردد.

آیا به نمونه قرارداد برگزاری جشن بیمه تعلق می‌گیرد؟

این سؤال شاید برای شما نیز پیش‌آمده باشد که بحث بیمه در قرارداد برگزاری جشن به چه صورت خواهد بود؟ به‌طورکلی در قراردادهایی که تحت شمول قانون کار قرار دارند بحث بیمه به‌صورت الزامی مطرح می‌شود. به‌عبارت‌دیگر در یک نمونه قرارداد کار تحت تابعیت قانون کار شخص کارفرما ملزم است تا شخص کارگر یا کارمند تحت سرپرستی خود را برای مدت قرارداد، بیمه نماید، در غیر این صورت مطابق این قانون دارای مسئولیت خواهد بود. حال با روشن شدن این موضوع که به چه قراردادهایی بیمه تعلق خواهد گرفت به این سؤال باید پاسخ دهیم که آیا قرارداد پیمانکاری ازجمله قراردادهای تحت شمول قانون کار است یا خیر؟ پاسخ به این سؤال منفی است. قراردادهای پیمانکاری قراردادهایی تحت تابعیت اراده طرفین قرارداد و مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی است و درنتیجه از قانون کار تبعیت نمی‌کند. بحثی که در رابطه با بیمه قرارداد برگزاری جشن مطرح می‌شود، در رابطه با نوع همکاری شخص پیمانکار، در اینجا برگزارکننده جشن با کارکنان تحت سرپرستی خود خواهد بود. اگر شخص پیمانکار یا برگزارکننده جشن موضوع قرارداد افرادی را تحت سرپرستی خود داشته و برای پیشبرد موضوع قرارداد از نیروی کار استفاده می‌نمایند مطابق با قانون تأمین اجتماعی شخص کارفرما موظف است تا ۵ درصد از مبلغ قرارداد را تا زمان ارائه مفاصاحساب پرداخت بیمه توسط شخص پیمانکار نزد خود نگه‌داشته تا از بیمه شدن اشخاص تحت سرپرستی ایشان اطمینان حاصل نماید.

محل برگزاری جشن موضوع قرارداد

ازجمله مباحث مهم در نمونه قرارداد برگزاری جشن، بحث تعیین محل برگزاری و چگونگی فراهم نمودن آن است. برای مثال باید بیان شود که تالار موضوع قرارداد که طرفین قصد برگزاری جشن در آن را دارند توسط شخص پیمانکار تهیه و اجاره می‌گردد یا این کار وظیفه شخص کارفرما خواهد بود. همچنین مشخصات کامل مجموعه یا محل برگزاری جشن نیز باید به‌صورت دقیق در قرارداد بیان‌شده تا انتظارات شخص کارفرما مشخص‌شده و همچنین شخص پیمانکار یا برگزارکننده جشن نسبت به وظایف و مسئولیت‌های خود آگاه باشد و آن را به نحو احسن انجام دهد.

تاریخ برگزاری جشن و زمان‌بندی‌ها را مشخص نمایید

از دیگر موارد حائز اهمیت در نمونه قرارداد برگزاری جشن بحث تاریخ برگزاری جشن و همچنین مدت کلی قرارداد است. اصولاً در انواع قراردادها ماده‌ای تحت عنوان مدت قرارداد وجود دارد که مطابق این ماده مدت کلی که برای رابطه همکاری فی‌مابین طرفین آن قرارداد در نظر گرفته می‌شود تعیین می‌گردد. برای مثال اگر شما برای برگزاری جشن تولد فرزندتان قصد تنظیم قراردادی با شخص برگزارکننده جشن را دارید، برای انجام موضوع این قرارداد و فراهم نمودن شرایط برگزاری جشن، قراردادی به مدت یک هفته با شخص برگزارکننده جشن تنظیم خواهید کرد. علاوه بر تعیین مدت، زمان‌بندی لازم برای پیشبرد مراحل انجام موضوع قرارداد را نیز می‌باید مشخص نمایید برای مثال به‌صورت دقیق باید مشخص کنید که زمان شروع جشن چه ساعتی خواهد بود، زمان سرو غذا و پذیرایی از مهمانان از کی شروع می‌شود و همچنین پایان جشن نیز چه ساعتی در نظر گرفته شده است کلیه این موارد و زمان‌بندی‌ها در یک قرارداد استاندارد و حرفه‌ای می‌باید گنجانده شود.

به تعداد طرفین از قرارداد نسخه تهیه کنید

یکی از موارد بسیار مهم در هر قراردادی تعداد نسخ آن قرارداد و ارزش و اعتبار هر نسخه است. در قراردادها عموماً به تعداد طرفین دخیل در قرارداد نسخه تهیه شده و می‌باید به آنها تحویل گردد. برای مثال پس از انعقاد قرارداد برگزاری جشن دو نسخه از این قرارداد تهیه کنید یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر نزد شخص پیمانکار یا برگزارکننده جشن قرار دهید. فراموش نکنید که ارزش هر یک از این نسخ می‌باید در قرارداد درج کرد برای مثال در اینجا ارزش این دو نسخه کاملاً یکسان بوده و دارای اعتبار خواهد بود.

قرارداد برگزاری جشن لامینگو، راه برگزاری قانونی انواع جشن‌ها!

در نمونه قرارداد تهیه شده توسط تیم حقوقی لامینگو سعی کردیم تا کلیه نیازهای قانونی و قراردادی افراد دخیل در قرارداد در نظر گرفته شده و همچنین کلیه موارد قانونی نیز در آن رعایت گردد تا طرفین با اطمینان خاطر دست به تنظیم قرارداد فی‌مابین خود زده و تجربه خوشایندی برایشان رقم بخورد. همچنین شما می‌توانید در صورت نیاز به هرگونه مشاوره حقوقی با وکلا و مشاوران حقوقی ما در لامینگو در ارتباط باشید.

در صورت داشتن هرگونه سوالی با ما تماس بگیرید

021-91070885

تهیه شده توسط بهترین ‌‌ها

آیا این قرارداد مورد نیاز شما نیست و یا در انتخاب آن شک دارید؟

چنانچه به هر دلیلی در انتخاب این قرارداد تردید دارید، می‌توانید با ثبت درخواست خود در قسمت تنظیم قرارداد سفارشی ضمن مشورت با مشاورین حقوقی ما، قرارداد مورد نیاز خود را دریافت کنید.

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

پرسش خود را مطرح نمایید

پرسش شما با موفقیت ثبت شد ، پاسخ از طریق پیامک یا ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.