تومان 137,000
قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو یکی از انواع خاص قراردادهای اجاره است. در این قرارداد همان‌طور که از نام آن پیدا است شخص موجر موظف است پس از پایان مدت قرارداد اجاره خودروی موضوع قرارداد را به مالکیت شخص مستأجر درآورده و درنتیجه پس از پایان مدت قرارداد اجاره مالک خودرو شخص مستأجر خواهد بود. قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو با توجه به ویژگی‌های متفاوتی که از سایر قراردادهای اجاره دارد دارای نکات قانونی و حقوقی خاصی بوده که می‌باید موردتوجه قرار بگیرد.

آخرین بروزرسانی: 1402/05/15
تعداد صفحات: 9

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو، قراردادی با نکات حقوقی ویژه

قراردادهای اجاره دارای دسته‌بندی‌های مختلف و متنوعی هستند. بر اساس قانون مدنی قراردادهای اجاره به سه دسته کلی قرارداد اجاره اشیا قرارداد اجاره اشخاص و قرارداد اجاره حیوان تقسیم می‌گردد از طرفی قراردادهای اجاره بر اساس شیوه پرداخت نیز دارای دسته‌بندی مختلفی هستند برای مثال قراردادهای رهن و اجاره یا قراردادهای اجاره به‌صورت پرداخت ماهیانه و مواردی ازاین‌دست. همچنین ممکن است قراردادهای اجاره با توجه به شروطی که هر یک از طرفین بر سر آن توافق می‌نمایند دارای انواع مختلفی باشد یکی از انواع قراردادهای اجاره قرارداد اجاره به شرط تملیک است و از نمونه‌های آن می‌توان به نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو اشاره نمود. اگر شما نیز با توجه به شرایط و موقعیت‌های ویژه‌ای که دارید نیاز به تنظیم نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو دارید می‌توانید با ثبت درخواست از طریق همین صفحه در سریع‌ترین زمان ممکن به قرارداد موردنظرتان دسترسی پیدا کنید.

اجاره به شرط تملیک خودرو یعنی چه؟

قراردادها با توجه به اراده و قصد طرفین درگیر در آن قرارداد ایجاد شده و رسمیت می‌یابد. با توجه به اینکه پایه اصلی و سازنده یک قرارداد اراده طرفین دخیل در آن است درنتیجه طرفین نیست که در اینجا موجر و مستأجر هستند، می‌توانند شروطی را در این قرارداد پیش‌بینی نمایند. یکی از این شروط بحث تملیک عین مستاجره، مورد اجاره که در اینجا خودرو است، خواهد بود. با توجه به این شرط شخص موجر موظف است پس از پایان مدت قرارداد اجاره خودروی موضوع قرارداد را به مالکیت شخص مستأجر درآورده و درنتیجه پس از پایان مدت قرارداد اجاره مالک خودرو شخص مستأجر خواهد بود و به‌عبارت‌دیگر سند مالکیت خودرو از شخص موجر به شخص مستأجر انتقال خواهد یافت.

مبلغ اجاره‌بها و شیوه پرداخت آن

اگر قرارداد اجاره را یک مثلث در نظر بگیریم سه ضلع این مثلث تشکیل‌شده از شخص موجر، شخص مستأجر و عین مستاجره یا مورد اجاره که در اینجا خودرو است خواهد بود و همچنین نقطه مرکزی این مثلث اجاره‌بها است. به‌عبارت‌دیگر آنچه که شخص موجر و مستأجر را با محوریت مورد اجاره به یکدیگر مرتبط می‌نماید بحث اجاره‌بها است. اجاره‌بها درواقع همان مبلغی است که شخص موجر از شخص مستأجر در برابر استفاده ایشان از خودرویی موضوع قرارداد دریافت می‌نماید. در یک نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو عموماً اجاره‌بها علاوه بر مبلغ اجاره، مبلغی برای انتقال سند مالکیت خودرو را نیز در بر دارد. 

شیوه پرداخت اجاره‌بها را مشخص نمایید!

یکی از مباحث مهم در رابطه با اجاره نمودن اشیا ازجمله اجاره خودرو بحث چگونگی پرداخت مبلغ اجاره یا همان اجاره‌بها است. برای مثال در نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو باید مشخص گردد که آیا این نوع از قرارداد دارای پیش‌پرداخت است یا خیر و همچنین شیوه پرداخت به‌صورت نقدی خواهد بود و یا از طریق چک صورت خواهد گرفت. علاوه بر آن باید توجه داشت تا تعداد چک‌های دریافتی، تاریخ هر چک، شماره آن و همچنین به‌طورکلی تعداد اقساط به همراه سررسید دقیق آن‌ها در قرارداد مشخص گردد. به هر میزان که شیوه پرداخت و مبلغ اجاره‌بها به‌صورت دقیق‌تر و با جزئیات بیشتری ذکر گردد قرارداد ازلحاظ حقوقی قابل‌اطمینان‌تر و درنتیجه برای طرفین دارای نتایج بهتری خواهد بود.

حقوق و تعهدات طرفین در نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

از مهم‌ترین بندهای هر قرارداد تعیین حقوق و تعهدات طرفین آن قرارداد است. این حقوق و تعهدات دارای دو منشأ اصلی هستند که شامل اراده و توافق طرفین از یک سو و از سوی دیگر شامل قانون و حکم مندرج در آن نیز می‌گردد. برای مثال قدرت بر تسلیم عین مستاجره یا همان خود را توسط شخص موجر ازجمله وظایفی است که از طریق قانون بر عهده ایشان قرارگرفته است. از دیگر وظایف و تعهداتی که می‌توان در یک قرارداد اجاره به آن اشاره نمود بحث تعمیرات مورد اجاره است برای مثال می‌توان این‌گونه شرط نمود که اگر خودرو موضوع قرارداد در طول مدت قرارداد اجاره نیاز به انجام تعمیرات داشته باشد اگر این تعمیرات جزئی باشد، تعمیر خودرو وظیفه شخص مستأجر بوده و اگر تعمیرات موردنیاز به‌صورت کلی باشد انجام آن از وظایف شخص موجر خواهد بود. از دیگر وظایفی که در یک نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو می‌توان مورداشاره قرار داد بحث بیمه نمودن مورد اجاره است که این وظیفه را می‌توان به هر یک از طرفین قرارداد محول نمود. علاوه بر مواردی که بیان شد وظیفه اطلاع‌رسانی به‌طرف مقابل در صورت تغییر نشانی و آدرس مندرج در قرارداد ازجمله مسئولیت‌هایی است که بر عهده هر یک از طرفین قرارداد می‌تواند قرار بگیرد. به‌طورکلی وظایف و تعهداتی که از طریق یک قرارداد بر دوش اشخاص گذاشته می‌شود درنهایت می‌باید موردتوافق آنها قرارگرفته و بر اساس اراده آنها صورت گیرد. 

فورس ماژور در قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

موارد برهم زدن و فسخ یک قرارداد می‌تواند متنوع و بر اساس اراده طرفین یا به‌حکم قانون باشد. ازجمله موارد اساسی فسخ یا معلق شدن یک قرارداد بحث قوه قهریه یا به‌اصطلاح فورس ماژور است. به‌طورکلی فرس ماژور به حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرقابل‌اجتنابی گفته می‌شود که از طریق آنها ممکن است انجام موضوع قرارداد که در اینجا تملیک منافع به شرط تملیک کلی خودرو است به‌صورت موقت یا دائمی غیرممکن گردد. اگر این حادثه به نحوی باشد که انجام موضوع قرارداد را کلاً مختل نموده و به‌عبارت‌دیگر غیرممکن سازد، درنتیجه تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر از بین رفته و درنهایت حق فسخ برای هر یک از طرفین ایجاد خواهد شد. 

وجه التزام در قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

ضمانت اجراها از مهم‌ترین مباحث هر قراردادی است که به قرارداد رسمیت بخشیده و اشخاص را نسبت به انجام تعهدات و وظایفشان متعهدتر از قبل خواهد نمود. وجه التزام یکی از انواع ضمانت اجراهایی است که می‌توان در یک قرارداد پیش‌بینی کرد. برای مثال اگر طرفین توافق نمایند تا شخص مستأجر در صورت تأخیر در پرداخت مبلغ اجاره‌بها به ازای هر روز دیرکرد مبلغی را به طرف دیگر یعنی شخص موجر پرداخت نماید به این مبلغ وجه التزام گفته می‌شود. این مبلغ نه بر اساس حکم دادگاه بلکه بر اساس توافق حاصله فی‌مابین طرفین یعنی شخص موجر و مستأجر تعیین گردیده و بلافاصله پس از نقض تعهد توسط شخص متعهد ایشان ملزم به پرداخت مبلغ وجه التزام به طرف دیگر خواهد بود. وجه التزام می‌تواند برای هرگونه نقض تعهدی در نظر گرفته شود و مبلغ دقیق آن ابتدا باید موردتوافق هر دو طرف واقع‌شده و سپس در قرارداد درج گردد. 

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو لامینگو

در بانک قراردادهای لامینگو شما می‌توانید به انواع و اقسام قراردادهای مختلف ازجمله انواع قراردادهای اجاره دسترسی پیدا کنید یکی از انواع قراردادهای تنظیم‌شده توسط تیم حقوقی این مجموعه نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو از که از طریق آن شما می‌توانید کلیه نیازهای قراردادی خود را رفع نموده و درنهایت با استفاده از کمک مشاوران حقوقی ما در این مجموعه تجربه خوشایندی را برای خود رقم بزنید.

فراموش نکنید که شما می‌توانید پرسش‌ها، ابهامات و یا هرگونه انتقادات و پیشنهادهای خود را با ما و سایر کاربران از طریق همین صفحه در میان بگذارید.

در صورت داشتن هرگونه سوالی با ما تماس بگیرید

021-91070885
تهیه شده توسط بهترین ‌‌ها

آیا این قرارداد مورد نیاز شما نیست و یا در انتخاب آن شک دارید؟

چنانچه به هر دلیلی در انتخاب این قرارداد تردید دارید، می‌توانید با ثبت درخواست خود در قسمت تنظیم قرارداد سفارشی ضمن مشورت با مشاورین حقوقی ما، قرارداد مورد نیاز خود را دریافت کنید.

سوالات متداول

پرسش و پاسخ

پرسش خود را مطرح نمایید

پرسش شما با موفقیت ثبت شد ، پاسخ از طریق پیامک یا ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.