قرارداد پیمانکاری

قیمت : 100,000 تومان

تاریخ ایجاد : 1397/12/22 03:37:56

قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری از مجموعه قراردادهای استخدامی است که در آن کارفرما و همکار که در اینجا پیمانکار نامیده می‌شود طبق قرارداد پیمانکاری با هم توافق می‌کنند تا پیمانکار موضوع قرارداد را با ابزار و ادوات خود و تحت مقررات و توافقات قرارداد به انجام رساند.

تعهد پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری تعهد به نتیجه است بدین معنی که ایشان موظف است کار موضوع قرارداد را مطابق شرایط قرارداد تمام و کمال به اتمام برساند.

در قراردادهای پیمانکاری کارفرما لزومی به بیمه شخص پیمانکار ندارد اما باید وی را ملزم نماید تا افرادی را که برای او کار می‌کنند نزد شعب بیمه تأمین اجتماعی بیمه نماید.

در نهایت لازم است جزئیات و ظریف‌کاری‌های مربوط به اجرای این قرارداد به دقت تبیین گردد و در صورت لزوم به متن قرارداد پیوست شود.

درصورتی‌که در روند پاسخ‌گویی به سوالات یا تکمیل اطلاعات قرارداد پیمانکاری نیاز به مشاوره متخصصان حقوقی ما داشتید حتما با لامینگو تماس بگیرید.