دریافت مجوز ساخت خانه باغ در مناطق شهری و برون‌شهری چگونه است؟

12 ماه پیش
مشاوره حقوقی دریافت مجوز

مشاوره حقوقی دریافت مجوز یکی از خدمات مؤسسات حقوقی است. افراد بسیاری به‌قصد بهره‌مندی از محیط سالم و شاداب، اقدام به خرید زمین‌های زارعی و باغ می‌نمایند. از آنجا که برای سکونت در این اماکن، نیاز به ساخت خانه و سرپناه دارند، مراحل اخذ مجوز ساخت خانه ‌باغ یکی از پرسش‌های این افراد است. از آنجا که حفظ محیط زیست از مهم‌ترین نیازهای هر جامعه است، کشورها قوانینی را برای حفظ این نعمت خدادادی تصویب نموده و همگان را ملزم به رعایت آن می‌دانند. در ایران نیز، قوانینی تصویب شده است تا از تخریب زمین‌های کشاورزی و مشجر، جلوگیری نماید. زیرا نابود‌کردن درختان باغ‌ها، میزان آلایندگی هوا و مشکلات زیست‌محیطی را افزایش می‌دهد.

اگر شما هم قصد دریافت مجوز ساخت خانه باغ دارید، با ما همراه باشید. همواره مطمئن‌ترین راه آگاهی از جزییات قوانین، دریافت مشاوره حقوقی است. به همین منظور تیم لامینگو، مشاوره حقوقی دریافت مجوز را در لیست خدمات حقوقی خود قرار داده است.

مجوز ساخت خانه ‌باغ در روستاها و حریم شهرها

1. مرجع ذیصلاح برای تصمیم‌گیری در مورد مجوز ساخت خانه باغ در روستاها و حریم شهرها کیست؟

برای دریافت مجوز ساخت خانه باغ، در قدم اول باید مجوز تغییر کاربری دریافت شود. تشخيص موارد ضروری تغيير كاربری اراضيی زراعی و باغ‌ها در هر استان، برعهده كميسيون تبصره 1 ماده 1 است. این کمیسیون به‌رياست سازمان جهادكشاورزی تشكيل می‌شود.

 

2. مدارک لازم برای دریافت مجوز ساخت خانه باغ چه مواردی است؟

مدارک لازم در هر پرونده، متناسب با ماهیت و مکان طرح، متفاوت است. توصیه می‌شود برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر طرح، به مدیریت امور اراضی استان یا مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خود مراجعه نمایید.

مشاوره حقوقی دریافت مجوز

 

3. مراحل اخذ مجوز تغییر کاربری باغ‌ به چه صورت است؟

اخذ مجوز تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها که منجر به دریافت مجوز ساخت خانه باغ می‌شود، روند مشخصی دارد. در ادامه مهم‌ترین موارد آن ذکر می‌شود:

مرحله اول:

ابتدا باید فرم درخواست تغییر کاربری باغ تکمیل شود. سپس این فرم همراه مدارک مالکیت باغ، مجوز تأسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر، نقشه عرصه و نامه موافقت اداره کل محیط زیست و سایر مدارک مورد نیاز در اختیار مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قرار گیرد.

مرحله دوم:

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان، درخواست متقاضی را بررسی می‌نماید. قدم بعدی تهیه گزارش و کروکی از باغ مورد نظر است. این موارد، همراه مدارک و درخواست متقاضی به مدیریت امور اراضی استان ارسال می‌شود.

مرحله سوم:

گزارش مدیریت جهادکشاورزی و درخواست متقاضی، در دبیرخانه کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی ثبت می‌شود. اگر زمین مورد نظر برای ساخت خانه باغ، غیرزراعی و غیرباغی محسوب شود، پس از تأیید ریاست سازمان، پاسخ لازم توسط دبیرخانه به متقاضی و مراجع ذیربط اعلام می‌شود.

مرحله چهارم:

پرونده در کمیته کار کمیسیون مطرح می‌شود. در صورت نیاز، اعضاء کمیته کار از باغ بازدید کرده و نظر کارشناسی را اعلام می‌کنند.

مرحله پنجم:

پرونده در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 مطرح می‌شود. اگر این کمیسیون با تغییر کاربری باغ مخالفت نماید، نتیجه به متقاضی و دستگاه ذیربط توسط دبیر کمیسیون اعلام می‌گردد.

مرحله ششم:

در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربری باغ، اگر طرح مورد نظر مشمول پرداخت عوارض قانونی نباشد، مجوز لازم توسط دبیرخانه صادر می‌شود. اگر طرح مشمول پرداخت عوارض باشد، پرونده توسط دبیر کمیسیون به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان جهت تعیین قیمت اراضی از طریق کمیسیون تقویم، ارجاع می‌گردد .

مرحله هفتم:

بعد از تعیین قیمت باغ توسط کمیسیون تقویم اراضی مستقر در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان، نظر این کمیسیون توسط مدیریت جهادکشاورزی شهرستان، به دبیرخانه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 و به متقاضی جهت واریز مبلغ عوارض به شماره حساب الکترونیکی خزانه‌داری کل کشور ابلاغ می‌گردد.

مرحله هشتم:

پس از پرداخت عوارض توسط متقاضی، مجوز تغییر کاربری برابر مساحت مورد تصویب جهت اجرای طرح توسط کمیسیون تبصره 1 ماده 1 صادر و نتیجه به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نیز اعلام می‌شود.

مرحله نهم:

بعد از دریافت مجوز تغییر کاربری، فرد می‌تواند برای ساخت بنا در باغ خود، از شهرداری مجوز ساخت خانه‌ باغ را دریافت نماید.

 

4. عوارض دریافت مجوز ساخت خانه باغ چقدر است؟

در مواردی كه برای باغ‌ها مجور تغيير كاربری صادر می‌شود، 80% قيمت باغ با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربری، بابت عوارض از مالک دریافت و به خزانه‌داری كل كشور واريز می‌شود. البته ساخت خانه باغ برای سكونت شخصی صاحبان زمين تا 500 مترمربع مشمول پرداخت عوارض نخواهد بود.

 

5. مدت قانونی پاسخگویی به تقاضاهای تغییر کاربری باغ برای دریافت مجوز ساخت خانه باغ چقدر است؟

سازمان جهادکشاورزی باید حداکثر در مدت 2 ماه از تاریخ دریافت تقاضا، نسبت به صدور پاسخ اقدام کند. اگر مدارک مورد نیاز ظرف مدت 1 ماه از تاریخ ثبت درخواست توسط متقاضی تکمیل نشود، پرونده از دستورکار کمیسیون خارج می‌شود. پس از تکمیل پرونده، موضوع براساس نوبت در دستورکار کمیسیون قرار می‌گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از مشاوره حقوقی دریافت مجوز ساخت خانه باغ، به لینک زیر مراجعه نمایید.

مشاوره حقوقی دریافت مجوز

 

مجوز ساخت خانه ‌باغ در شهرها

1. مرجع ذیصلاح صدور مجوز ساخت خانه باغ‌ در شهرها کیست؟

پرونده ساخت‌وساز در قطعاتی که مطابق نظر کمیسیون ماده 7 شهرداری باغ تشخیص داده شوند، برای بررسی نهایی در جلسه‌ای با همه اعضای شورای شهر مورد بحث قرار می‌گیرد. شورای شهر بعد از بررسی مدارک و ادله ارائه شده درخصوص وضعیت کنونی این اراضی، نسبت به تأیید یا رد درخواست ساخت‌وساز در آن‌ها نظر‌نهایی را صادر می‌نماید.

 

2. نظرات کمیسیون ماده 7 شهرداری چه تأثیری در صدور مجوز ساخت خانه ‌باغ دارد؟

مطابق قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه‌های با مساحت بیش از 500 مترمربع که در محدوده شهر واقع می‌باشد، نظر این کمیسیون را دریافت و مطابق آن عمل نماید. همچنین جهت تشخیص باغات توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری باید درخواست مالک را به کمیسیون ماده 7 ارسال نماید و نظر کمیسیون را که حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر می‌شود، به ذینفع ابلاغ کند.

مشاوره حقوقی دریافت مجوز

 

3. ضوابط شهرسازی در مورد صدور مجوز ساخت خانه باغ در اراضی مشجر محدوده شهری به چه صورت است؟

الف- سطح اشغال ساختمان در اراضی مشجر و باغ‌ها نباید بیش از 10% مساحت آن باشد. در قطعاتی که سطح اشغال ساختمان با توجه به این نصاب کمتر از 150 مترمربع گردد، حداکثر با 150 مترمربع سطح اشغال مجاز است.

ب- در اراضی مشجر و باغ‌هایی که مساحت آنها تا 1500 مترمربع است، فقط یک بلوک ساختمانی می‌توان احداث نمود. در مساحت‌های بیش از این مقدار،  به ازای هر 1500 مترمربع مساحت زمین اضافی، می‌توان یک بلوک ساختمان دیگر ساخت.

ج- حداکثر سطح زیربنا در کل طبقات 20% باغ یا زمین مشجر بوده و تعداد طبقات هر بلوک ساختمانی به استثنای یک طبقه زیرزمین نباید از دو طبقه تجاوز کند.

د- در اراضی مشجر و باغاتی که مساحت آنها کمتر از 500 مترمربع است، سطح اشغال و مساحت کل ساختمان تابع ضوابط شهرداری‌ها خواهد بود.

 

4. مجوز ساخت خانه‌ باغ در باغ‌های تهران به چه صورت صادر می‌شود؟

در مصوبه جدید شورای شهر تهران، باغ‌های تهران به دو سطح تا سه هزار و سه هزار مترمربع به بالا تقسیم شده اند:

الف- برای باغ‌های با 3000 مترمربع، مجوز ساخت صرفاً دو طبقه با 15% سطح اشغال كه در مجموع 30% می‌شود، صادر می‌گردد.

ب- برای باغ‌های بالای 3000 مترمربع، مجوز ساخت سه طبقه با سطح اشغال 15% كه در مجموع 45% می‌شود، صادر می‌گردد.

ج- برای اینكه مالكان باغ‌های بزرگ تشویق شوند تا 70% باغ های خود را برای تبدیل به بوستان عمومی به‌طور رایگان در اختیار شهرداری قرار دهند، می‌توانند در چهار طبقه با سطح اشغال 18% ساخت و ساز انجام دهند.

 

5. ویژگی‌های مجوز ساخت خانه باغ در باغ‌های تهران به چه صورت است؟

الف- مالک باید نقشه جانمایی درختانی را که قصد دارد در 85% عرصه باغ بکارد، به شهرداری تهران ارائه دهد. این موضوع اولین شرط برای جلب موافقت شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی است.

ب- تمامی نقشه‌هایی که مالک در سطح اشغال 15% و تراکم ساختمانی دو تا چهار طبقه تدارک دیده است، باید توسط شورای معماری باغ تأیید شود. شورای معماری باغ شامل ده نفر از نمایندگان شهرداری منطقه، شهرداری مرکز، کارشناسان و متخصصان حوزه و اعضای شورای شهر تهران است.

ج- بعد از صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری تهران، یک ناظر ویژه از سوی شهرداری باید تا پایان عملیات ساخت‌وساز در باغ، به‌طور مستمر نظارت کند تا عملیات ساختمانی تا پایان مطابق ضوابط مصوب پیش رود.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

ساخت‌ خانه باغ بدون دریافت مجوز تغییر کاربری‌ چه حکمی دارد؟

تغییر کاربری غیرمجاز باغ‌ها به‌قصد سکونت ممنوع است. همه مالكين يا متصرفين اراضی زراعی و باغ‌ها كه بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به تغيير كاربری نمايند، علاوه‌بر تخریب بنا، به پرداخت جزای نقدی از يک تا سه برابر قيمت روز زمين پيش از تغيير كاربری محكوم می‌شوند. در صورت تكرار جرم، به حداكثر جزای نقدی و حبس از يک تا شش ماه محكوم خواهند شد.

آیا برای اخذ مجوز ساخت خانه باغ، مشاوره حقوقی دریافت مجوز کارگشاست؟

دریافت مجوز ساخت خانه باغ در شهر و خارج از شهر، با یکدیگر متفاوت است اما هردو مستلزم گذراندن روندی زمان‌بر هستند. عدم اطلاع از جزییات حقوقی شما را در این مسیر با مشکلاتی مواجه می‌سازد. مشاوره حقوقی دریافت مجوز که توسط تیم حقوقی لامینگو ارائه می‌شود، راهی مطمئن برای آسان طی‌کردن این مسیر است.

 نظرات و پرسش‌های خود را ذیل این مطلب بیان نمایید و مطالعه سایر مطالب بلاگ لامینگو را از دست ندهید.

3
برچسب ها :
نویسنده مطلب مریم زارع

دیدگاه شما

3 دیدگاه

 • صابر
  3 ماه پیش

  با عرض ادب
  من یک زمین بدون آب دارم میخوام کشاورز بکنم آیا میتونم فنس کشی بکنم
  یا استان خراسان رضوی هستم و نزدیک
  روستا هم است به متراز ۱۷۰۰متر می‌باشد
  و علت فنس هم فقط از حیوانات
  و‌چون اب نیست تنکر اب بذارم تا مواظب باشم خواهش میکنم جواب بدی
  با تشکر از مهندس های محترم

  • نیکتا روزبهانی
   2 هفته پیش

   با عرض سلام و احترام
   فنس‌کشی و احداث دیوار و نرده دور زمین‌های زراعی ممنوع بوده و سازمان‌های جهاد کشاورزی و مدیریت‌های تابعه مجاز به صدور مجوز در این رابطه نمی باشند؛ لیکن در صورتی که کاربری زمین شما کشاورزی بوده و سابقه خسارت به محصولات زمین کشاورزی به دلیل حمله حیوانات وجود داشته است، در صورت موافقت کمیته‌ای مرکب از رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، کارشناس مرتبط، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و کارشناس مرتبط و درنهایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، می‌توانید اقدام به دریافت مجوز فنس‌کشی در اطراف زمین کشاورزی خود از سازمان جهاد کشاورزی نمایید. دیوارکشی حداکثر تا ارتفاع 120 سانتی‌متر و صرفا در پیرامون محدوده شش‌دانگ زمین کشاورزی مجاز است.

 • حبیب الاه جولانی
  13 ساعت پیش

  تقدیر وتشکر از توضیح واضح شما