پرسش خود را مطرح نمایید
۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۳
  1. مشاوره حقوقی آنلاین
  2. حقوق اسناد رسمی
  3. اسناد ملکی

چگونگی اخذ جریمه تاخیر بر اساس گواهی عدم حضور

باسلام و احترام با توجه به اینکه فروشنده ی ملک، در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نگردید (و ارائه مدارک برای انتقال سند را موکول به شش ماه بعد نمود)، گواهی عدم حضور را گرفتم. یکی از بندهای مبایعه نامه بیان میدارد «در صورتیکه عدم اجرای تعهد از طرف فروشنده باشد، وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر، سه میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید». گیریم خریدار و فروشنده روی تاریخ جدیدی برای حضور در دفترخانه به منظور تنظیم سند به توافق برسند و در تاریخ مزبور کلیه امورِ مربوط (شامل: ارائه پایان کار توسط فروشنده/پرداخت تتمه مبلغ معامله توسط خریدار) عملی و محقق شود. آیا در چنین شرایطی، حق اخذ جریمه تاخیر برای اینجانب (خریدار) محفوظ خواهد ماند؟

1 پاسخ
آرزو حشمتیان
وکیل پایه یک دادگستری

با سلام به جریمه مذکور «وجه التزام» می‌گویند. در این موضوع، مطالبه وجه التزام از سوی خریدار، منافاتی با توافق مجدد برای حضور طرفین در دفترخانه جهت انتقال سند ندارد. یعنی می‌توان توأمان وجه التزام را مطالبه نمود و فروشنده را با توافق یا حکم دادگاه ملزم به حضور در دفترخانه کرد. مگر آنکه در توافق صورت گرفته خریدار به صراحت به سلب حق مطالبه وجه التزام اقرار کرده باشد.