خرید اشتراک

  • انتخاب نوع قرارداد در هر پلن به انتخاب شماست که می تواند مشابه یا متفاوت از یکدیگر باشد .
  • برای هر قرارداد امکان 2 بار ویرایش فراهم گردیده است .
  • مشاوره حقوقی مختص به قراردادهای موجود در پلن شما می باشد.
  • در پلن های 6 ماهه و 1 ساله امکان بررسی قراردادهای ارجاعی توسط شما فراهم گردیده است. بدین ترتیب قرارداد ارجاعی شما توسط کارشناسان حقوقی لامینگو بررسی خواهد شد.