خرید اشتراک

  • انتخاب نوع قرارداد در هر اشتراک به انتخاب شماست که می‌تواند مشابه یا متفاوت از یکدیگر باشد.
  • ویرایش فایل PDF امکان‌پذیر است.
  • مشاوره حقوقی مختص به قراردادهای موجود در اشتراک شما می‌باشد.
  • در اشتراک 6 ماهه و 1 ساله امکان بررسی قراردادهای ارجاعی توسط شما فراهم گردیده است. بدین ترتیب قرارداد ارجاعی شما توسط کارشناسان حقوقی لامینگو بررسی خواهد شد.